PIG-PIB patronem naukowym szkolenia dla pracowników GDDKiA

edyta majer mnGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad docenia, jak widać, wiedzę naszych geologów na temat wzmacniania podłoża gruntowego, gdyż po raz kolejny powierzyła nam patronat nad szkoleniem własnych pracowników.

 

 

 

Na zaproszenie Departamentu Technologii Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w dniach 06-08.05.2015 r. Państwowy Instytut Geologiczny patronował szkoleniu ze wzmacniania podłoża gruntowego dla potrzeb infrastruktury drogowej. Z ramienia PIG-PIB opiekę nad programem szkolenia sprawowały dr Edyta Majer i dr Marta Sokołowska.

 

Szkolenie otworzył dyrektor Departamentu Technologii GDDKiA Wacław Michalski. Zajęcia odbywały się w Ośrodku Konferencyjnym GDDKiA w Józefowie. Udział w szkoleniu wzięło kilkudziesięciu pracowników z 16 Oddziałów GDDKiA oraz Departamentu Technologii z Centrali GDDKiA.

 

wzmacnianie podloza

 

Prezentacje przygotowali przedstawiciele firm: Czerski Trade Polska Sp z o.o., GEOLAB Paweł Szkurłat, Soldata, Menard Polska Sp. z o.o. oraz Geomor-Technik Sp. z o.o. Ich tematyka obejmowała:

  • zastosowanie pomiarów geodezyjnych i skaningu laserowego do badania podłoża gruntowego, m.in. w budownictwie drogowym
  • sprzęt do badań gruntu, wierceń i sondowań
  • monitoring geotechniczny i strukturalny oraz monitoring osuwisk
  • wzmacnianie podłoża gruntowego dla potrzeb budownictwa drogowego, w tym zasady projektowania i praktyczne aspekty realizacji inwestycji drogowych
  • techniki poboru próbek i badań in-situ

Po prezentacjach multimedialnych, a było ich 9, kolejne zajęcia, m.in. pokaz sprzętu do badań gruntów i pomiarów geodezyjnych, odbyły się w terenie. Dzięki temu uczestnicy szkolenia mogli lepiej poznać działanie urządzeń.

 

prezentacja 

Pokaz sprzętu do badań gruntu. Fot. M. Sokołowska

 

Pierwszego dnia został zaprezentowany sprzęt do pomiarów geodezyjnych. Zasady działania urządzeń i możliwości pomiarowe przedstawili przedstawiciele firmy Czerski Trade Polska Sp z o.o. 

 

Drugiego dnia sprzęt do badań gruntu, wierceń i sondowań zaprezentowali przedstawiciele firmy GEOLAB Paweł Szkurłat. Uczestnicy szkolenia mogli poznać działanie płyty VSS i pyty dynamicznej do oceny parametrów geotechnicznych podłoża, różne typy próbników do poboru gruntów i nietypowe rodzaje końcówek do wierceń ręcznych.

 

edyta majer 

Dr Edyta Majer (PIG-PIB) przekazuje uczestnikom szkolenia praktyczne informacje na temat badań gruntu. Fot. M. Sokołowska

 

Trzeciego dnia przedstawiciele firmy Geomor-Technik Sp. z o.o. poprowadzili warsztaty terenowe z technik poboru próbek gruntów i pokazali praktyczne zastosowania oraz ograniczenia poszczególnych metod wiertniczych.

 

Szkolenie było prowadzone w formie otwartej dyskusji. Przez 3 dni dr Edyta Majer i dr Marta Sokołowska z PIG-PIB wspierały merytorycznie szkoleniowców, odpowiadały na pytania uczestników szkolenia i udzielały im informacji. Po raz kolejny otwarta formuła szkolenia odniosła sukces. Poprzednie szkolenie dla GDDKiA odbyło się w dniach 16-17.12.2014 r.

 

Tekst: Edyta Majer i Marta Sokołowska

Zdjęcia: Marta Sokołowska