Cztery lata do setki

swieto instytutu 2015 min96 rocznica utworzenia Państwowego Instytutu Geologicznego

 

 

 

 

 

 

Działania Państwowego Instytutu Geologicznego są dla funkcjonowania państwa - a szczególnie administracji geologicznej - nie do przecenienia, a ich znaczenie daleko wykracza poza tradycyjnie postrzeganą geologię – napisał w liście gratulacyjnym minister środowiska Maciej Grabowski. List podczas uroczystości rocznicowej odczytał podsekretarz stanu, główny geolog kraju Sławomir Brodziński.

 

Uroczysta inauguracja obchodów rocznicowych zgromadziła ponad sto osób. Gratulacjom i życzeniom nie było końca. A jest czego gratulować. Nasz Instytut jest najstarszym polskim instytutem naukowym o zasięgu ogólnokrajowym. 7 maja skończył 96 lat. Dyrektor Roman Smółka, który otworzył część oficjalną tegorocznych obchodów, powitał znakomitych gości, krótko nakreślił bogatą historię naszej placówki i wspomniał o jej sukcesach. Zaznaczył, że Instytut wciąż zwiększa swój potencjał badawczy i uzyskuje znaczące efekty w działalności naukowej.

 

Uroczystość uświetnili swoją obecnością m.in.: Sławomir Brodziński - podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, główny geolog kraju; prof. Janusz Czerepko - dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa; Przemysław Gruszecki - dyrektor Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej; profesor Marek Gromiec – przewodniczący Kapituły Konkursu Zielony Laur, Krzysztof Zaręba – prezes Zarządu Polskiej Izby Gospodarczej „Ekorozwój", a także przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

 

sala rocznica 2015 

Uczestnicy obchodów rocznicowych. W pierwszym rzędzie siedzą (od lewej): zastępca dyrektora PIG-PIB, dyrektor ds. państwowej służby hydrogeologicznej Lesław Skrzypczyk, zastępca dyrektora PIG-PIB, dyrektor ds. państwowej służby geologicznej Andrzej Przybycin i podsekretarz stanu, główny geolog kraju Sławomir Brodziński

 

Minister Brodziński podkreślił, że dzięki działaniom Instytutu zostały odkryte najważniejsze polskie złoża surowców mineralnych, a struktury geologiczne naszego kraju są rozpoznane w zakresie niespotykanym w Europie. Dodał, że Instytut, pełniąc funkcję państwowej służby geologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej, zapewnia bezpieczeństwo państwa w zakresie gospodarki zasobami surowców mineralnych i wód podziemnych.

 

96 rocznica utworzenia Instytutu stała się okazją do uhonorowania osiągnięć naszych pracowników. Minister Brodziński wręczył odznaczenia nadane przez głowę państwa.

 

Prezydent RP Bronisław Komorowski za zasługi w działalności na rzecz rozwoju geologii Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczył zastępcę dyrektora PIG-PIB Andrzeja Przybycina, a Srebrny Medal za Długoletnią Służbę przyznał Iwonie Duliban z Zakładu Rozwoju Systemów Informatycznych.

 

przybycin

Zastępca dyrektora PIG-PIB Andrzej Przybycin udekorowany Srebrnym Krzyżem Zasługi. Minister Brodziński bije mu brawo.

 

Zostały wręczone odznaczenia resortowe nadane przez ministra środowiska, m.in. odznaki honorowe „Zasłużony dla Polskiej Geologii” oraz „Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”.

 

Nadane zostały stopnie górnicze, odbyło się także uroczyste wręczenie odznak PIG-PIB i nagród dyrektora Instytutu oraz dyplomów habilitacyjnych i doktorskich (lista wyróżnionych poniżej).

 

nagrody 7

Zespołową Nagrodę Dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego z rąk dyrektora Romana Smółki odbierają: Janina Łącka, prof. Tadeusz Peryt i Ewa Dąbrowska-Jędrusik

 

Część oficjalną obchodów zwieńczyło uroczyste otwarcie nowej czytelni Narodowego Archiwum Geologicznego. Otwarcia dokonali minister Sławomir Brodziński i dyrektor Roman Smółka.

 

Goście Instytutu mogli też zwiedzić muzeum i obejrzeć wystawę „Geologia – bezpieczeństwo i przyszłość państwa”, która w kwietniu była prezentowana w Sejmie RP.

 

piknik 2 

Po południu w ogrodach Instytutu rozpoczął się tradycyjny piknik. Goście i pracownicy zasiedli do stołów, racząc się urodzinowym ciastem i specjałami przygotowanymi na grillu

 

Tekst: Andrzej Rudnicki

Zdjęcia: Barbara Ruszkiewicz

 

LISTA ODZNACZONYCH I WYRÓŻNIONYCH

 

ODZNACZENIA PAŃSTWOWE

 

Srebrny Krzyż Zasługi

 • Andrzej Przybycin

 

Srebrny Medal za Długoletnią Służbę

 • Iwona Duliban

 

ODZNACZENIA RESORTOWE

 

Odznaka honorowa „Zasłużony dla polskiej geologii”

 • Wojciech Granoszewski
 • Andrzej Szydło
 • Krzysztof Urbański

 

Odznaka honorowa „Za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej”

 • Joanna Fajfer
 • Ryszard Hoc
 • Wojciech Komorowski
 • Agnieszka Kowalczyk
 • Ryszard Strzelecki

 

STOPNIE GÓRNICZE

 

Stopień Górniczy Dyrektora Górniczego I Stopnia

 • Monika Konieczyńska

Stopień Górniczy Dyrektora Górniczego III Stopnia

 • Zofia Stańczak

Stopień Inżyniera Górniczego I Stopnia

 • Adam Ihnatowicz

Stopień Górniczy Inżyniera Górniczego II Stopnia

 • Jan Malec

Stopień Górniczy Technika Górniczego II Stopnia

 • Agnieszka Goc

 

ODZNACZENIA PIG-PIB

 

Okolicznościowa odznaka „Za Zasługi dla Państwowego Instytutu Geologicznego”

 • Marek Nieć

 

Honorowa Złota Odznaka Państwowego Instytutu Geologicznego

 • Wojciech Ryłko

 

NAGRODY DYREKTORA PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU GEOLOGICZNEGO

 

Nagrody indywidualne

 • Tadeusz Grudzień
 • Włodzimierz Mizerski
 • Grzegorz Ryżyński
 • Hanna Winter

 

Nagroda zespołowa

 • Andrzej Sadurski
 • Małgorzata Woźnicka
 • Piotr Herbich
 • Zbigniew Nowicki
 • Wojciech Komorowski
 • Józef Mikołajków
 • Romuald Bieleń
 • Elżbieta Przytuła
 • Piotr Gałkowski
 • Jan Prażak
 • Dorota Palak-Mazur
 • Anna Mikołajczyk

 

Nagroda zespołowa

 • Ewa Dąbrowska-Jędrusik
 • Janina Łącka
 • Tadeusz Peryt

 

Nagroda zespołowa

 • Hubert Kiersnowski,
 • Adam Wójcicki
 • Ireneusz Dyrka

 

Nagroda zespołowa

 • Hanna Matyja
 • Barbara Napieraj

 

Nagroda zespołowa

 • Sylwester Salwa
 • Piotr Szrek

 

NAGRODY KIEROWNIKA PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU GEOLOGICZNEGO ZA PUBLIKACJE W 2014 r.

 

W kategorii najlepsza monografia

 • Lidia Razowska-Jaworek
 • Barbara Radwanek-Bąk

 

W kategorii publikacja w czasopiśmie o najwyższym impact factor

 • Wiesław Kozdrój

 

W kategorii najlepsza publikacja w czasopiśmie Geological Quarterly

 • Jan Malec
 • Paweł Brański

 

W kategorii najlepsza publikacja w innych czasopismach z listy filadelfijskiej

 • Marek Narkiewicz
 • Irena Wysocka

 

W kategorii najlepsza publikacja młodych pracowników

 • Bartosz Kotrys
 • Katarzyna Sadłowska

 

STOPNIE NAUKOWE

nadane przez Radę Naukową Państwowego Instytutu Geologicznego

 

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk o Ziemi w zakresie geologii

 • Monika Jachowicz-Zdanowska
 • Jan Prażak

 

Stopień naukowy doktora nauk o Ziemi w zakresie geologii

 • Janusz Jureczka
 • Jacek Kocyła
 • Dorota Koszka-Maroń
 • Marek Markowiak