XI Bałtycki Festiwal Nauki

bałtycki festiwal naukiW dniach 24 i 25 maja 2013 Oddział Geologii Morza PIG-PIB wziął udział w XI Bałtyckim Festiwalu Nauki. Jak co roku pracownicy Oddziału oraz Muzeum Geologicznego PIG-PIB w Warszawie, a także zaprzyjaźnieni miłośnicy geologii starali się rzucić nieco światła na zagadnienia dotyczące nauk o Ziemi.

 

 

W piątek 24 maja, w siedzibie Oddziału w Gdańsku – Oliwie zorganizowana została impreza hydrogeologiczna mająca na celu przybliżenie i rozszerzenie wiedzy dotyczącej wód podziemnych, stanowiących główne i równocześnie optymalne źródło wody pitnej. Impreza podzielona była na trzy części: odwiercenie otworu aż do pierwszego poziomu wód podziemnych, wykonane własnoręcznie przez uczestników i zakończone pobraniem próby wody;  zbadanie składu chemicznego pobranej wody w laboratorium Instytutu, zaś na zakończenie przedstawiono podsumowanie dotyczące wód pitnych i wód podziemnych w formie prezentacji multimedialnej. Okazało się, że praca hydrogeologa nie jest łatwa. Dowiercenie się do zwierciadła wody wymaga wiele wysiłku, a analizy laboratoryjne mogą być zwieńczone sukcesem jedynie przy zachowaniu najwyższej precyzji podczas badań.

W sobotę 25 maja, pomimo niesprzyjającej pogody, na plaży w Gdyni – Orłowie odbył się coroczny Piknik Geologiczny. Duże zainteresowanie budziły zagadnienia związane z  meteorytami oraz bursztynem i jego wydobyciem. Ciekawostką był także poster, na którym  przedstawiono zmiany zbocza klifu orłowskiego. Niesłabnącym zainteresowaniem cieszyły się również wycieczki geologiczne wzdłuż klifu. W tym roku, oprócz kolekcji skamieniałości pochodzących z trójmiejskich plaż, dzięki binokularom, możliwe stało się przeniesienie w skamieniały mikroświat. Natomiast bez przyrządów optycznych można było dowiedzieć się, jakie muszle znajdujemy na polskich plażach.

XI Bałtycki Festiwal Nauki w Oddziale Geologii Morza PIG-PIB przeszedł już do historii. Mamy nadzieję, że i w tym roku udało nam się w ciekawy sposób podzielić naszą wiedzą oraz zainteresować naszych gości fascynującym światem geologii.

Zdjęcia można znaleźć klikając w link.

 

tekst: Agnieszka Karwik i Urszula Pączek

zdjęcia: L. Jurys, Z. Kordalski, U. Pączek, E. Tarnawska, L. Zaleszkiewicz