Warsztaty uczniów Szkoły Podstawowej w Małdytach

klif1Dnia 17 czerwca 2013 roku mgr inż. Leszek Jurys poprowadził warsztaty terenowe dla uczniów klas piątych Szkoły Podstawowej w Małdytach. Tematem warsztatów były zagadnienia geologiczno–środowiskowe. Miejscem warsztatów była plaża w rejonie klifu w Gdyni–Orłowie.

 

 

 

Podczas spaceru wzdłuż klifu prowadzący starał się w przystępny sposób wytłumaczyć zagadnienia geologiczne związane z rejonem wycieczki. Uczniowie uczyli się rozpoznawać skały, zgłębili budowę geologiczną klifu i procesy w nim zachodzące oraz poznali sposoby zabezpieczenia brzegu przed niszczącą działalnością morza. Zwrócona została także uwaga na potrzebę i sposoby ochrony istniejących form krajobrazu. Uczestnicy z wielkim zainteresowaniem aktywnie uczestniczyli w zajęciach. Taka forma poznania zagadnień pozwala na ich lepsze utrwalenie.

Celem warsztatów jest także popularyzowanie wiedzy geologicznej, będące statutowym zadaniem Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego. Oddział Geologii Morza PIG-PIB realizuje to zadanie w sposób ciągły w obszarze swego działania, tj. geologii morza w obrębie polskich obszarów morskich oraz geologii i hydrogeologii wschodniego Pomorza. Zainteresowanie taką formą poznawania geologii oraz zadowolenie uczestników potwierdzają potrzebę prowadzenia tej działalności.

tekst: Urszula Pączek

zdjęcia: Szkoła Podstawowa w Małdytach