Konkurs Nasza Ziemia 2014

logo2Regionalny Finał Konkursu

Dnia 15 maja 2014 roku w Gdańsku odbył się regionalny finał XV edycji Ogólnopolskiego i Międzynarodowego Konkursu Geologiczno-Środowiskowego Nasza Ziemia - środowisko przyrodnicze wczoraj dziś i jutro organizowany przez Muzeum Geologiczne w Warszawie i Oddział Geologii Morza PIG – PIB. W tym roku konkurs został zorganizowany pod hasłem „OD PIONIERÓW ŻYCIA DO GAZU ŁUPKOWEGO".

 


Prace konkursowe podzielono na kategorie wiekowe: konkurs plastyczny dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych oraz pisemny konkurs wiedzy geologicznej i środowiskowej dla uczniów szkół gimnazjalnych i, osobno, dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Łącznie nadesłano 338 prac, w tym na konkurs plastyczny 267 prac z 41 szkół, teoretyczny – 46 prac z 20 szkół gimnazjalnych i 26 prac z 16 szkół ponadgimnazjalnych. W tym roku po raz pierwszy miał miejsce także test wiedzy przygotowany dla uczniów szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych. Celem testu było wyłonienie zwycięzcy spośród autorów nadesłanych prac pisemnych.

W siedzibie Oddziału Geologii Morza PIG-PIB w Gdańsku-Oliwie odbyło się wręczanie nagród w półfinałach regionalnych. Uroczystość poprowadził Zastępca Dyrektora OGM, Kierownik Pionu Programów Państwowej Służby Geologicznej w Oddziale mgr inż. Leszek Jurys. Prowadzący zapoznał gości z historią powstania Instytutu oraz jego znaczeniem. Przedstawił także zagadnienia dotyczące poszukiwania i wydobycia gazu łupkowego.
Po słowach wstępu ogłoszono wyniki testu wiedzy i wręczono nagrody. Uhonorowani zostali laureaci z województwa kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Nagrody zostały ufundowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, Związki Zawodowe Pracowników PIG-PIB oraz indywidualnych sponsorów.

Dziękujemy wszystkim uczniom i opiekunom oraz sponsorom za udział w tegorocznej edycji konkursu i serdecznie zapraszamy do udziału w następnych konkursach organizowanych przez Państwowy Instytut Geologiczny - PIB.

pdf  Prace nagrodzone - prezentacja (9.13 MB)

LISTY LAUREATÓW:

pdf  wyniki konkursu plastycznego 2014 (25.55 kB)

pdf  wyniki konkursu wiedzy - szkoły gimnazjalne 2014 (20.94 kB)

pdf  wyniki konkursu wiedzy - szkoły ponadgimnazjalne 2014 (19.91 kB)

Tekst: Urszula Pączek i Jadwiga Duszyk-Bancer
Prezentacja prac pdf: Dorota Koszka-Maroń

 

O KONKURSIE:

Już po raz XV Muzeum Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego wraz z oddziałami regionalnymi organizuje Ogólnopolski Konkurs Geologiczno-Środowiskowy Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro.

Tegoroczna edycja konkursu nosi tytuł „ OD PIONIERÓW ŻYCIA DO GAZU ŁUPKOWEGO" i obejmuje zagadnienia powstania oraz wydobycia złóż węglowodorów i innych kopalin. Dla ułatwienia proponujemy uczestnikom konkursu trzy szczegółowe tematy prac.

Konkurs składa się z trzech części:

  • konkursu plastycznego przeznaczonego dla uczniów szkół podstawowych
  • konkursu wiedzy przeznaczonego dla uczniów gimnazjów
  • konkursu wiedzy przeznaczonego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Konkurs przebiega dwuetapowo. Najpierw wybierani są laureaci w poszczególnych regionach Polski, którzy następnie biorą udział w ogólnopolskim finale konkursu. Dodatkowo trzy najlepsze prace plastyczne z finału ogólnopolskiego biorą udział w konkursie międzynarodowym polsko-litewskim.
Nagradzani są laureaci obydwu etapów oraz nauczyciele, pod kierunkiem których uczniowie wykonali prace konkursowe.

Szczegółowe informacje zawarte są w Komunikatach, które można pobrać oraz na stronie Konkursu.

Oddział Geologii Morza PIG - PIB organizuje konkurs dla uczniów z woj. kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

  pdf  komunikat dla szkół podstawowych 2014 (802.91 kB)

pdf  komunikat dla szkół ponadpodstawowych 2014 (818.4 kB)