Bałtyk Morzem Śródziemnym Europy Północnej

konf gdanskW dniach 4–6.06.2014 odbyła się międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja zatytułowana „BAŁTYK MORZEM ŚRÓDZIEMNYM EUROPY PÓŁNOCNEJ w świetle badań geograficznych, przyrodniczych, archeologicznych i historycznych. Okres starożytności do wczesnego średniowiecza (XI/XII w.)".

 


Głównym organizatorem konferencji było Stowarzyszenie Archeologów Polskich Oddział Gdańsk. Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy oraz Muzeum Archeologiczne w Gdańsku i Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku były instytucjami współorganizującymi. Prezentacje i spotkania odbywały się w różnych miejscach Trójmiasta. W konferencji wzięli udział przedstawiciele Danii, Estonii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Polski, Szwecji i Wielkiej Brytanii.

Pierwszy i drugi dzień konferencji uczestnicy spędzili w budynkach Narodowego Muzeum Morskiego – w spichlerzu na Ołowiance oraz w Ośrodku Kultury Morskiej, gdzie miały miejsce sesje referatowe i posterowa. Po referatach pierwszego dnia goście zostali zaproszeni do zwiedzenia wystaw w Centrum Edukacji Archeologicznej w spichlerzu „Błękitny Baranek".

Trzeciego dnia uczestnicy konferencji udali się na wycieczkę. Goście zwiedzili pozostałości fundamentów kościoła św. Mikołaja w Gdańsku, Twierdzę Wisłoujście, a dzień zakończyli w Grodzisku w Sopocie. W każdym ze zwiedzanych miejsc uczestnicy wysłuchali referatu przygotowanego przez archeologów na temat danego miejsca. W okolicach Twierdzy Wisłoujście i w Grodzisku mieli także możliwość zapoznania się z geologią i genezą obszaru, przygotowaną przez pracowników PIG-PIB. W Grodzisku odbyła się ostatnia sesja referatowa, po której uczestnicy zostali zaproszeni do zwiedzania skansenu oraz na ognisko.

Ilość przygotowanych referatów wskazuje na potrzebę organizacji konferencji interdyscyplinarnych. Spotkania naukowców z różnych dziedzin badawczych pozwalają na nawiązanie szerszej współpracy oraz opracowanie kompleksowych projektów badawczych.

 

 

 

 

Zdjęcia: Joanna Jarzęcka-Stąporek i Kamil Rabiega