"Skały i skamieniałości polskich plaż"

skamienialosci1 lutego 2008 r. w siedzibie Oddziału Geologii Morza Państwowego Instytutu Geologicznego otwarto stałą ekspozycję pt. „Skały i skamieniałości polskich plaż”. Ekspozycja ma na celu edukację oraz popularyzację wiedzy na temat historii geologicznej wybrzeża południowego Bałtyku, ze szczególnym uwzględnieniem rejonu aglomeracji trójmiejskiej. 

 

Ekspozycja jest skierowana do szerokiego kręgu osób, które chcą pogłębić swoją wiedzę geologiczną.
Ekspozycję można oglądać w dni powszednie w godz. 9.00 - 15.00.

Wystawę przygotowano  w oparciu o zbiory geologiczne zgromadzone przez pracowników Oddziału Geologii Morza, oraz najcenniejsze zbiory udostępnione przez kolekcjonera-hobbystę pana Bartosza Glinkę. Okazy pochodzą z rejonu klifów Kępy Redłowskiej (Gdynia Orłowo) i Kępy Oksywskiej (Gdynia Babie Doły – Mechelinki). Wystawa „Skały i skamieniałości polskich plaż” prezentuje okazy geologiczne najbardziej charakterystyczne dla tej właśnie strefy wybrzeża morskiego.

Założeniem wystawy było pokazanie zarówno piękna przyrodniczego jak i charakterystyki geologicznej eksponowanych grup okazów. Zagadnienia dotyczące historii geologicznej oraz charakterystyki petrograficznej i paleontologicznej eksponowanych okazów przedstawiono w formie tekstów i grafik. Część merytoryczną wystawy uzupełnia plansza przedstawiająca drzewo rodowe grup eksponowanych organizmów oraz najnowsza tabela stratygraficzna.


Mamy nadzieję, że poznawczy charakter wystawy będzie przynosił efekty edukacyjne oraz pozwoli na pogłębianie i uporządkowanie wiedzy geologicznej odbiorców– głównie młodzieży szkolnej, studentów, a także kolekcjonerów. Ekspozycja pełni funkcję swoistej wizytówki Oddziału promując jego działalność. W najbliższej przyszłości planuje się rozszerzenie ekspozycji o inne zagadnienia związane z geologią morską.

 

wystawa1