PIG-PIB weźmie udział w programie Rozwój Innowacji Drogowych

logoPaństwowy Instytut Geologiczny będzie brał udział w programie RID - Rozwój Innowacji Drogowych, finansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

 

 


Państwowy Instytut Geologiczny włącza się do programu RID i rozpoczyna prace nad projektem „Nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie”. RID to wspólne przedsięwzięcie NCBR i GDDKiA, polegające na wsparciu badań naukowych lub prac rozwojowych w obszarze drogownictwa. W ramach projektu  PIG-PIB będzie prowadził interdyscyplinarne badania mające na celu przeprowadzenie walidacji metod badań właściwości podłoża gruntowego w drogownictwie oraz wskazanie najbardziej efektywnych metod badań podłoża gruntowego w zależności od typu projektowanej budowli drogowej. Projekt ten będzie realizowany w konsorcjum z partnerami naukowymi koordynowanymi przez Państwowy Instytut Geologiczny – PIB i reprezentowanymi przez Akademię Górniczo-Hutniczą i Politechnikę Warszawską.


Główne zadania realizatorów projektu to opracowanie „Wytycznych badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego” oraz katalogu metod badań podłoża gruntowego w drogownictwie, z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć technik pomiarowych. „Wytyczne…” zastąpią opracowaną przeszło 15 lat temu Instrukcję badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych oraz uwzględnią zalecenia Eurokodu 7 w rozpoznaniu i badaniu podłoża gruntowego, a także zmieniające się przepisy prawa.


„Wytyczne…” będą opracowaniem, które w sposób kompleksowy i nowoczesny przedstawi problematykę rozpoznania podłoża gruntowego. Wytypowane w ramach projektu optymalne metody rozpoznania podłoża gruntowego będą mogły być wdrożone do stosowania przy projektowaniu, budowie, modernizacji oraz eksploatacji dróg zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. „Wytyczne…” będą adresowane do grup zawodowych, instytucji, firm, których przedmiotem zainteresowań i obszarem działalności jest budownictwo drogowe.


W projekcie zaproponowano innowacyjne podejście do rozpoznania i badania podłoża gruntowego dla budownictwa drogowego. Proponowane podejście uwzględni takie obszary, jak: etapy realizacji inwestycji, rodzaje obiektów budowlanych, stopień skomplikowania warunków gruntowych, bezinwazyjne metody badania podłoża gruntowego, nowe techniki badań geotechnicznych, badania właściwości termicznych skał i gruntów, metody oceny stateczności skarp i zboczy, metody przetwarzania danych w systemach GIS i BIM, oddziaływania antropogeniczne oraz odnawialne źródła energii.


Więcej szczegółowych informacji o projekcie znajdzie się na stronie internetowej: http://drogi.pgi.gov.pl/ (w przygotowaniu)

 

Tekst: Edyta Majer