Decyzja ministra środowiska w sprawie pełnienia funkcji kierownika PIG-PIB

logo pig

Od 5 lipca 2015 r. minister środowiska powołał pana magistra Romana Smółkę do pełnienia funkcji kierownika PIG-PIB, do czasu powołania dyrektora PIG-PIB, jednak na czas nie dłuższy niż 6 miesięcy.

Sylwia Iwańczuk

Kierownik Działu Spraw Personalnych