Geologia w Górach Świętokrzyskich

porozumienie pig pswO tym, że geologia w Górach Świętokrzyskich jest fascynująca, dobrze wiedzą wszyscy geolodzy. Mamy nadzieję, że absolwenci liceów z Kielc, i nie tylko, także docenią tę gałąź nauki i wybiorą nowy kierunek na Politechnice Świętokrzyskiej - geologię inżynierską.

 

 

W dniu 27 marca 2015 r. w Warszawie została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Państwowym Instytutem Geologicznym a Politechniką Świętokrzyską. Celem porozumienia jest wykorzystanie potencjału naukowo-badawczego obu instytucji do utworzenia nowego kierunku studiów, a także prowadzenia wspólnych projektów badawczych. Prace formalnoprawne, związane z uruchomieniem nowego kierunku studiów, są już bardzo zaawansowane.

 

Politechnikę Świętokrzyską reprezentowali rektor prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak, dr h.c. oraz dr Bożena Kaczmarska – dyrektor kancelarii rektora. Ze strony Instytutu w spotkaniu udział wzięli: kierownik PIG-PIB mgr Roman Smółka, dr hab. Stanisław Mikulski prof. PIG-PIB, dr Sylwester Salwa i mgr Anna Bagińska.

 

porozumienie pig psw1 

Porozumienie o współdziałaniu pomiędzy Państwowym Instytutem Geologicznym a Politechniką Świętokrzyską podpisali rektor prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak, dr h.c.(z lewej) i kierownik PIG-PIB mgr Roman Smółka

 

Państwowy Instytut Geologiczny dysponuje wykwalifikowaną kadrą geologów różnych specjalności, mających bardzo duże doświadczenie praktyczne, jak również umiejętności dydaktyczne. Liczne laboratoria wyposażone w specjalistyczny sprzęt badawczy czołowych światowych producentów z pewnością będą dobrym zapleczem do zdobywania umiejętności technicznych przez studentów.

 

Politechnika Świętokrzyska zaangażowała się także aktywnie w 84. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego, który w tym roku odbędzie się na ziemi kieleckiej – w Chęcinach. Rektor Politechniki jest członkiem Komitetu Honorowego, Państwowy Instytut Geologiczny zaś głównym organizatorem zjazdu.

 

Mamy nadzieję, że absolwenci szkół średnich wybiorą studia geologia inżynierska i zdobędą zawód, który stanie się ich pasją!

 

Tekst Anna Bagińska
Zdjęcia Barbara Ruszkiewicz