Rewolucja w analizie danych hydrogeologicznych

Koniec z ręcznym przetwarzaniem danych i wielotygodniowym generowaniem skomplikowanych analiz i raportów hydrogeologicznych. Państwowy Instytut Geologiczny – PIB wdrożył oprogramowanie Business Intelligence.

Państwowa Służba Hydrogeologiczna jest prawdopodobnie pierwszą na świecie służbą geologiczną, która wykorzystuje BI. Business Intelligence (BI) to oprogramowanie, które pozwala łączyć dane pochodzące z różnych źródeł, integrować je i przekształcać do spójnej postaci w formie modelu analitycznego, sortować w zależności od potrzeb, zestawiać w interesujące badaczy zbiory i prezentować w przystępnej formie. BI udostępnia zaawansowany aparat matematyczny i bogatą wizualizację danych, umożliwiając wykrywanie zależności w danych, obserwowanie trendów i prognozowanie zjawisk,a także automatyczne powiadamianie o nieprawidłowościach.  Niezwykle ważna jest możliwość samodzielnego tworzenia i modyfikacji raportów i analiz przez pracowników merytorycznych. Program znacznie usprawnił proces przygotowania danych do analiz oraz wielokrotnie skrócił czas potrzebny na przeprowadzenie obliczeń i opracowanie wyników.

Innowacyjny projekt zrealizowano we współpracy z firmami SHH i Oracle na potrzeby analityczne i raportowe danych z monitoringu ilościowego i jakościowego wód podziemnych, gromadzonych przez PIG-PIB w ramach realizacji zadań PSH. Model analityczny został utworzony przede wszystkim dla danych dotyczących pomiarów położenia zwierciadła wody oraz danych dotyczących składu chemicznego wód podziemnych. Obejmował też ponad 40 warstw danych przestrzennych.

Wdrożone w oparciu o ten model analizy i raporty wspierają realizację zadań PSH – przetwarzanie, analizę i raportowanie danych na potrzeby oceny stanu ilościowego i jakościowego wód podziemnych w jednolitych częściach wód podziemnych (JCWPd).

W ramach projektu przeprowadzono integrację danych hydrogeologicznych pochodzących z monitoringu wód podziemnych, zwiększono możliwości analityczne i usprawniono procesy kontroli jakości, zarówno pod względem gromadzenia, jak i przetwarzania danych.

W efekcie prac projektowych powstało ponad sto tzw. kokpitów – czyli rodzaju wirtualnych pulpitów służących do łatwego przeglądania wyników zadanych analiz. Prezentują one konkretne zestawy danych w postaci map, tabel lub diagramów. Dodatkowo na „kokpitach” uruchomiono ponad pół tysiąca stale aktywnych procesów analitycznych, których wyniki są automatycznie aktualizowane wraz z wprowadzaniem do systemu kolejnych danych.

Narzędzia klasy BI stosowane są głównie w analizach finansowych, handlowych i marketingowych. Wyjątkowość projektu zrealizowanego w PIG-PIB polega na zastosowaniu technologii BI w analizie danych środowiskowych i hydrogeologicznych w połączeniu z analizami przestrzennymi. Przez specjalistów został on oceniony jako wzorowo zrealizowany i innowacyjny nie tylko w Polsce, ale i na świecie.

PIG-PIB rozważa teraz wykorzystanie oprogramowania Business Intelligence także do obsługi innych baz danych geologicznych. Analizowane są możliwości zastosowania BI dla danych otworowych,  surowcowych, geologiczno-inżynierskich i pozostałej części danych hydrogeologicznych.

Projekt wdrożenia BI został zrealizowany w ramach przedsięwzięcia ,,Zintegrowany System Informatyczny PIG-PIB” i sfinansowany ze środków NFOŚ.

Piotr Gałkowski, Anna Kostka, Dorota Kazanecka-Pieńkosz

  • stories
  • › sigplus
  • › bi