Wybrane Projekty

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
Aktualizacja stanu wiedzy o złożach węgla brunatnego dla potrzeb jego wykorzystania wraz z opracowaniem atlasu geologicznego wybranych złóż w Polsce: rejony północno-zachodni i koniński – zadanie ciągłe PSG Krajowy 2019 2022
Aktualizacja map koncesyjnych z uwzględnieniem aktualnych granic złóż, objętych własnością górniczą Krajowy 2014 2015
Aktualizacja map koncesyjnych z uwzględnieniem aktualnych granic złóż, objętych własnością górniczą Krajowy 2012 2015
Aktualizacja map koncesyjnych z uwzględnieniem aktualnych granic złóż Krajowy 2011 2012
Aktualizacja map koncesji z uwzględnieniem aktualnych granic złóż, objętych własnością górniczą Krajowy 2018 2020
Aktualizacja map koncesji z uwzględnieniem aktualnych granic złóż, objętych własnością górniczą Krajowy 2015 2018
Aktualizacja map koncesji z uwzględnieniem aktualnych granic złóż, objętych własnością górniczą Krajowy 2018 2020
Aktualizacja map koncesji z uwzględnieniem aktualnych granic złóż objętych własnością górniczą Krajowy 2015 2018
Aktualizacja map koncesji z uwzględnieniem aktualnych granic złóż objętych własnością górniczą Krajowy 2021 2023
Aktualizacja i utrzymanie Centralnego Rejestru Geostanowisk Polski (CRGP) Krajowy 2015 2018