Wybrane Projekty

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
Aktualizacja map koncesyjnych z uwzględnieniem aktualnych granic złóż Krajowy 2011 2012
Aktualizacja map koncesji z uwzględnieniem aktualnych granic złóż, objętych własnością górniczą Krajowy 2018 2020
Aktualizacja map koncesji z uwzględnieniem aktualnych granic złóż, objętych własnością górniczą Krajowy 2015 2018
Aktualizacja map koncesji z uwzględnieniem aktualnych granic złóż, objętych własnością górniczą Krajowy 2018 2020
Aktualizacja map koncesji z uwzględnieniem aktualnych granic złóż objętych własnością górniczą Krajowy 2015 2018
Aktualizacja map koncesji z uwzględnieniem aktualnych granic złóż objętych własnością górniczą Krajowy 2021 2023
Aktualizacja i utrzymanie Centralnego Rejestru Geostanowisk Polski (CRGP) Krajowy 2015 2018
Aktualizacja i przygotowanie do udostępniania cyfrowych map geologicznych polskich obszarów morskich Krajowy 2014 2016
Aktualizacja i przygotowanie do udostępniania cyfrowych map geologiczno-inżynierskich w skali mniejszej niż 1:10 000 w celu zwiększenia zasobu cyfrowego CBDG Krajowy 2019 2021
Aktualizacja i modernizacja mapy geośrodowiskowej Polski w skali 1:50 000 Krajowy 2013 2015