Wybrane Projekty

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
Analiza stref uskokowych jako barier dla migrujących roztworów zmineralizowanych w spągu cechsztynu na monoklinie przedsudeckiej w oparciu o obserwacje w kopalniach KGHM P.M. S.A Krajowy 2014 2016
Analiza stabilności składu chemicznego wód siarczkowych ze źródeł Ponidzia Krajowy 2014 2016
Analiza sedymentologiczna i geochemia łupków ordowiku i syluru Gór Świętokrzyskich, rekonstrukcja paleośrodowiska w kaledońskim basenie przedpola Bałtyki Krajowy 2013 2016
Analiza potencjału informacji o surowcach mineralnych Międzynarodowy 2015 2018
Analiza pirolityczna skał łupkowych wybranego obszaru Pomorza Polski w świetle rozpoznania niekonwencjonalnego potencjału węglowodorowego ordowicko-sylurskiego interwału stratygraficznego Krajowy 2013 2014
Analiza paleonaprężeń skał węglanowych płaszczowin reglowych w Tatrach polskich Krajowy 2011 2013
Analiza możliwości pozyskiwania uranu dla energetyki jądrowej z zasobów krajowych Krajowy 2010 2013
Analiza możliwości optymalizacji pozyskania surowców krytycznych i deficytowych dla rozwoju gospodarczego kraju z różnych źródeł Krajowy 2013 2014
Analiza litofacjalno-paleogeograficzna paleozoiku podpermskiego kratonu wschodnioeuropejskiego w Polsce i na obszarach sąsiednich Krajowy 2006 2010
Analiza i ocena potencjału surowcowego złóż węglowodorów: Ocena potencjału zasobowego i możliwości eksploatacji metanu z pokładów węgla w zaniechanych złożach węgla kamiennego Krajowy 2019 2021