CZASOPISMA ON-LINE

Baza czasopism geologicznych i z nauk pokrewnych. Dostęp do części z nich (np. wydawnictwa Elsevier, Springer, Wiley-Blackwell, AGU, Versita, EBSCO) możliwy jest tylko z komputerów w PIG. Chętnych do skorzystania z tych zbiorów zapraszamy do czytelń we wszystkich oddziałach PIG.

Wszelkie uwagi i sugestie do listy czasopism prosimy zgłaszać do Małgorzaty Grabowskiej

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A-Z |

  

Pokazuje 1 do 30 z 88 rekordów

 

Tytuł Odsłon Dodano do listy
Badania Fizjograficzne nad Polską Zchodnią

od 2005

1381 2010-12-08
Baltic Coastal Zone

od 1997

1415 2011-02-01
Baltic Sea Environment Proceedings (BSEP)

od 1981

1222 2009-12-09
Baltica

od 2002

1713 2009-10-19
Basic and Applied Dryland Research

2007-2011

1229 2009-12-09
Basic and Applied Ecology

2000-2018

1287 2010-07-29
Basin Research

od 1997

1797 2010-04-08
Berichte der Geologischen Bundesanstalt

od 1986

801 2012-05-17
Berichte des Institutes für Erdwissenschaften der Karl-Franzens-Universität Graz/Austria

              od 2004

872 2012-05-17
Berichte zur Polar- und Meeresforschung = Reports on Polar and Marine Research

         od 1981

613 2014-01-30
Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczn

od nr 2/1989

10 2021-03-01
BHM Berg- und Hüttenmännische Monatshefte

od 2005

1487 2009-06-23
Bibliografia Geografii Polskiej

1918-2004

17 2020-11-18
Bibliografia Geografii Polskiej
od 1985
1409 2009-06-23
Bibliografia Geologiczna Polski 1989-2005
1152 2009-06-23
Bibliografia Geologiczna Polski od 2006
1537 2009-07-03
Bibliotekarz

1945-2018

14 2020-12-17
Big Earth Data

od 2017

31 2020-05-08
Bilans Perspektywicznych Zasobów Kopalin Polski

2009

1605 2012-05-17
Bilans Zasobów Złóż Kopalin w Polsce wg stanu na 31 XII 2014 r.

2014

1006 2013-09-20
Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31 XII 2020 r.

2020

0 2021-06-30
Biodegradation

od 1990

1835 2009-06-23
Biodiversity and Conservation

od 2008

1347 2010-01-12
Biodiversity: Research and Conservation

od 2006

1160 2010-07-01
Biogeochemistry

od 1984

1816 2009-06-23
Biogeosciences

od 2004

1405 2009-09-01
Biology and Fertility of Soils

od 1985

1415 2010-07-27
Bioremediation Journal

od 2002 (z 18 mies. embargiem)

1365 2010-03-31
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego

od 2002

4101 2011-08-19
Biuletyn Polarny

od 2014

472 2017-01-17