KSIĄŻKI ON-LINE


Baza książek geologicznych i z nauk pokrewnych. Dostęp do  części z nich (posadowionych na platformie SpringerLink i Ebrary) możliwy jest tylko z komputerów w  PIG. Chętnych do skorzystania z tych zbiorów zapraszamy do czytelń we wszystkich oddziałach PIG.

W sprawie uwag i sugestii prosimy o kontakt z Małgorzatą Grabowską.

 

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A-Z |

  

Pokazuje 31 do 60 z 90 rekordów

 

Tytuł Odsłon Dodano do listy
Oil and Gas Investigation Chart. USGS
245 2016-10-20
Oil and Gas Investigation Map. USGS
267 2016-10-20
Oil Panic and the Global Crisis: Predictions and Myths

Steven M. Gorelick, 2010

885 2011-01-07
Oil Spill Response: A Global Perspective

Davidson W.F., Lee K., Cogswell A., 2008

619 2010-12-21
Określenie zawartości dwutlenku węgla w powietrzu glebowym w Sudetach w rejonie występowania szczaw

Żak S., Przylibski T.A., Ciężkowski W., 2008

1512 2011-01-11
On classification of logging data
Gelfort R.,2006
654 2013-09-30
On the Characteristics and Growth of Biominerals

Götz Andreas, 2011

210 2017-05-24
On the origin of earthquake complexity in continuum fault models with rate and state friction
Hillers G., 2005
394 2013-03-21
On the relation of stress and deformation fields to natural and induced seismicity
Bohnhoff M., 2005
559 2013-09-30
On the Tracks of Brachylophosaurus: Simulation-Based Examinations on the Locomotion of Hadrosaurs

 Hohloch A., 2013

204 2016-09-15
On the Way to Component-Based 3D/4D Geoinformation Systems
Breunig M., 2001
486 2011-09-27
On the Way to Component-Based 3D/4D Geoinformation Systems

Breunig M., 2001

264 2016-11-07
Online flood forecasting in fast responding catchments on the basis of a synthesis of artificial neural networks and process models
Cullmann J., 2007
743 2013-05-10
Online Maps with APIs and WebServices
Peterson M.P., 2012
355 2015-04-21
Ontogenetic, macroevolutionary and morphofunctional patterns in archosaur skulls: a morphometric approach

Foth Christian, 2013

211 2017-05-24
Ontogeny in Dysalotosaurus lettowvorbecki

Hübner Tom, 2011

259 2017-05-24
Open Source Approaches in Spatial Data Handling

Hall G.B., Leahy M.G., 2008

525 2010-12-21
Open Source GIS : A GRASS GIS Approach

Neteler M., Mitasova H., 2008

517 2010-12-21
Open Source GIS. A GRASS GIS Approach

Neteler M., 2002

264 2016-11-04
Operational Oceanography in the 21st Century

Schiller A., Brassington G.B., 2011

485 2011-04-18
Operational Retrieval of Surface Soil Moisture using Synthetic Aperture Radar Imagery in a Semi-arid Environment

Dong Lu, 2011

220 2017-05-24
Opracowanie i testy zintegrowanej metodyki prac sejsmo-magnetotellurycznych w aspekcie rozpoznania przestrzennego wgłębnej budowy geologicznej dla wskazania optymalnej lokalizacji otworów geotermalnych

2009

957 2010-03-26
Opracowanie map zasięgu, biostratygrafia utworów dolnego paleozoiku oraz analiza ewolucji tektonicznej przykrawędziowej strefy platformy wschodnioeuropejskiej dla oceny rozmieszczenia niekonwencjonalnych złóż węglowodorów

2017

0 2019-09-19
Optimierung der Exploration, Gewinnung und Materialcharakterisierung von Naturwerksteinen
Mosch S.,2008
450 2013-03-28
Orbits

Xu G., 2008

537 2010-12-21
Ordovician Trilobites of Argentina
Harrington H.J., Leanza A.F., 1957
544 2010-12-10
Ore Deposits and Mantle Plumes

Pirajno F., 2000

282 2016-11-09
Ore microscopy and ore petrography - 2nd ed.

Craig J.R., Vaughan D.J., 1994

498 2014-02-11
Ore Textures : Recognition and Interpretation

Taylor R., 2009

806 2010-05-11
Ore-forming processes of hydrothermal vein-type deposits, SW Germany 
Burisch M., 2016
260 2016-09-14