KSIĄŻKI ON-LINE


Baza książek geologicznych i z nauk pokrewnych. Dostęp do  części z nich (posadowionych na platformie SpringerLink i Ebrary) możliwy jest tylko z komputerów w  PIG. Chętnych do skorzystania z tych zbiorów zapraszamy do czytelń we wszystkich oddziałach PIG.

W sprawie uwag i sugestii prosimy o kontakt z Małgorzatą Grabowską.

 

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A-Z |

  

Pokazuje 211 do 240 z 245 rekordów

 

Tytuł Odsłon Dodano do listy
Proceedings of the 2nd International Workshop on Integrated Soil and Water Protection - Risks from diffuse pollution (SOWA)
Halm D.,2004
429 2013-03-28
Proceedings of the 3 rd IGCP 591 Annual Meeting Lund, Sweden, 9–19 June 2013
2013
568 2014-09-29
PROCEEDINGS OF THE CONFERENCE "GEOLOGICAL HERITAGE CONCEPT, CONSERVATION AND PROTECTION POLICY IN CENTRAL EUROPE" October 3–4, 2003, Cracow, Poland

BER A., ALEXANDROWICZ Z., ALABANIS P., 2004

264 2014-09-29
PROCEEDINGS OF THE CONFERENCE "RAPID TRANSGRESSIONS INTO SEMI-ENCLOSED BASINS" May 8–10, 2003, Gdańsk–Jastarnia, Poland

UŚCINOWICZ S., BALABANIS P., KRAMARSKA R., ZACHOWICZ J., 2004

278 2014-09-29
PROCEEDINGS OF THE CONFERENCE “HYDROGEOLOGICAL TRANSBOUNDARY PROBLEMS. WEST AND EAST EUROPEAN BRIDGE” 22–26 November, 2004, Warsaw, Poland

SADURSKI A., BALABANIS P., 2005

271 2014-09-29
PROCEEDINGS OF THE CONFERENCE “MASS MOVEMENT HAZARD IN VARIOUS ENVIRONMENTS” 20–21 October, 2005, Kraków, Poland

GRANICZNY M., CZARNOGÓRSKA M., JARMOŁOWICZ-SZULC K., BALABANIS P., 2006

284 2014-09-29
PROCEEDINGS OF THE CONFERENCE “THE ABIOTIC ENVIRONMENT – EVALUATION OF CHANGES AND HAZARDS (ECAH) – CASE STUDIES” October 16–17, 2006, Warszawa, Poland

JARMOŁOWICZ-SZULC K., 2006

266 2014-09-29
PROCEEDINGS OF THE CONFERENCE “VALORISATION OF THE ENVIRONMENT IN THE AREAS EXPOSED TO LONG TERM INDUSTRIAL AND MINING ACTIVITIES” June 2–4, 2004, Ustroń, Poland

BOJAKOWSKA I., WOŁKOWICZ S., BALABANIS P., 2005

259 2014-09-29
Proceedings of the Fifth International Workshop on Agglutinated Foraminifera

Hart M., Kaminski M., Smart C., 2001

449 2013-09-30
Proceedings of the First Italian Meeting on Environmental Micropaleontolog Urbino, Italy, June 4-6, 2002

Coccioni R., Galeotti S., Lirer F., 2004

491 2013-09-30
Proceedings of the Fourth International Workshop on Agglutinated Foraminifera

Kaminski M.A., Geroch S., Gasinski M.A., 1995

436 2013-09-30
PROCEEDINGS OF THE IV EUROPEAN COAL CONFERENCE September 26–28, 2000, Ustroń, Poland

JURECZKA J., PODEMSKI M., 2002

290 2014-09-29
Proceedings of the Ninth International Workshop on Agglutinated Foraminifera (Grzybowski Foundation Special Publications Vol. 22)

2017

238 2018-03-13
PROCEEDINGS OF THE WORKSHOP “RECONSTRUCTION OF QUATERNARY PALAEOCLIMATE AND PALAEOENVIRONMENTS AND THEIR ABRUPT CHANGES” 29 September – 2 October, 2004, Białowieża, Poland

WINTER H., BALABANIS P., 2005

298 2014-09-29
PROCEEDINGS OF THE WORKSHOP “RELATIVE SEA LEVEL CHANGES – FROM SUBSIDING TO UPLIFTING COASTS” June 19–20, 2005, Gdańsk, Poland

UŚCINOWICZ S., ZACHOWICZ J., 2005

312 2014-09-29
Process Modelling and Landform Evolution

Hergarten S., Neugebauer H.J., 1999

469 2011-10-03
Processes in GeoMedia—Volume I
  • Chaplina Tatiana Olegovna, 2020
40 2020-05-07
Processing of SAR Data. Fundamentals, Signal Processing, Interferometry
Hein A., 2004
385 2015-05-04
Procesy diagenetyczne w wybranych piaskowcach Dolnego Śląska i ich znaczenie dla romańskiej architektury południowej Wielkopolski

Szczepaniak M., 2015

300 2017-11-17
Produced Water Environmental Risks and Advances in Mitigation Technologies

Lee K., Neff J., 2011

493 2011-09-26
Program Państwowego Monitoringu Środowiska woj. mazowieckiego na lata 2010-2012
2009
698 2010-12-21
Progress in Geospatial Analysis
Murayama Y., 2012
373 2015-04-02
Progress in Modern Hydrology: Past, Present and Future

John C. Rodda, Mark Robinson, 2015

310 2016-10-07
Protection of Built Environment Against Earthquakes

Dolšek M., 2011

488 2011-09-22
Provenance study of the Early Iron Age Knobbed ware in Troia, NW Turkey and the Balkans. Petrographic and geochemical evidence
Pintér F., 2005
320 2014-04-08
Provenienzanalyse an paläozoischen Metasedimenten der Ostalpen mit Schwerpunkt in der Nördlichen Grauwackenzone: Petrographie, Glimmerchemie, 40Ar/39Ar-Datierungen
Panwitz C., 2006
457 2012-12-31
Proxies in Late Cenozoic Paleoceanography
Hillaire–Marcel C., Vernal A. de, 2007
413 2013-09-19
Przebieg akumulacji rzecznej w górnym vistulianie w Kotlinie Sandomierskiej = Course of fluvial accumulation during the Upper Vistulian in Sandomierz Basin
Gębica P., 2004
535 2012-12-18
Przeglądowa mapa geologiczna ziem polskich i obszarów sąsiednich
Grzybowski J., 1912
556 2013-09-30
Przemiany środowiska, rozwój rzeźby i ekstremalne zdarzenia geomorfologiczne w Himalajach i na Wyżynie Meghalaya. Warsztaty Geomorfologiczne. Indie, 11-26.11.2006

Starkel L., Prokop P., 2006

629 2010-12-21