KSIĄŻKI ON-LINE


Baza książek geologicznych i z nauk pokrewnych. Dostęp do  części z nich (posadowionych na platformie SpringerLink i Ebrary) możliwy jest tylko z komputerów w  PIG. Chętnych do skorzystania z tych zbiorów zapraszamy do czytelń we wszystkich oddziałach PIG.

W sprawie uwag i sugestii prosimy o kontakt z Małgorzatą Grabowską.

 

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A-Z |

  

Pokazuje 331 do 351 z 351 rekordów

 

Tytuł Odsłon Dodano do listy
Strategia edukacji dla zrównoważonego rozwoju

2008

811 2010-04-08
Środowisko sedymentacji osadów przykorytowych rzek uregulowanych na przykładzie górnej Odry i górnej Wisły
Czajka A., 2007
822 2010-11-29
Sedimentation History in the Arctic Ocean and Subarctic Seas for the Last 130 kyr

Levitan M. A., Lavrushin Y.A., 2009

836 2010-05-11
Schematyzacja warunków hydrogeologicznych na potrzeby numerycznego modelowania przepływu w JCWPd

2011

838 2013-10-01
Soils, Plants and Clay Minerals Mineral and Biologic Interactions

Velde P., Barré P., 2010

856 2010-05-11
Surface Ocean-Lower Atmosphere Processes

Corinne Le Quéré, Eric S. Saltzman, 2009

867 2011-10-03
Scénarios de risque sismique pour la région urbaine de Genève
Hernandez Trevethan M., 2010
872 2011-09-27
Studium hydrogeologii zachodniej części Karpat Polskich

Chowaniec J., 2009

893 2011-03-21
Seamounts and ferromanganese crusts within and near the U.S. EEZ off California—Data for RV Farnella cruise F7-87-SC
Hein J.R., Reid J.A., Conrad T.A., Dunham R.E., Clague D.A., Schulz M.S., Davis A.S., 2010
907 2010-12-10
Sylhet-Kopili/Barail-Tipam Composite Total Petroleum System, Assam Geologic Province, India. Petroleum Systems and Related Geologic Studies in Region 8, South Asia

C.J. Wandrey, 2004

908 2016-10-20
Superabsorbent polymer composite (SAPC) materials and their industrial and high tech applications
Gao D., 2003
912 2013-03-28
System naftowy i perspektywy poszukiwawcze utworów staropaleozoicznych polskiego sektora Morza Bałtyckiego między Łebą a Kamieniem Pomorskim
912 2010-03-26
Stan środowiska w województwie mazowieckim w roku 2007
2008
920 2010-04-08
Środowiska górskie - ewolucja rzeźby. VI Zjazd Geomorfologów Polskich: Streszczenia referatów i posterów, Jelenia Góra 11-14 września 2002
Traczyk A., Latocha A.(red.), 2002
923 2010-11-29
Stan środowiska w województwie mazowieckim w 2006 roku
2007
952 2010-04-08
Sources and sinks of reactive Nitrogen in the German Bight
Deek A., 2011
956 2013-03-22
Studien zu hellenistischen, kaiserzeitlichen und spätantik-frühbyzantinischen Tonunguentarien aus Kilikien und Pisidien (Südtürkei) : der Forschungsstand und eine Auswahl von Fundobjekten aus den örtlichen Museen
Lafli E., 2003
1040 2013-03-28
Struktura poboru wód podziemnych w Polsce

Frankowski Z., Gałkowski P., Mitręga J., 2009

1105 2011-04-13
Sposób postępowania w obliczaniu zasobów złóż ropy naftowej niedosyconej, z czapą gazową i złóż gazu ziemnego metodami objętościowymi

Słupczyński K., Zubrzycki A., Nieć M. (oprac.), 2008

1163 2010-03-26
Structural Geology and Tectonics

1987

1424 2010-12-10
Second Landslide Forum World “PUTTING Science into Practice” – 3-7 October 2011, Rome. Abstract Book
2011
5424 2013-09-19