KSIĄŻKI ON-LINE


Baza książek geologicznych i z nauk pokrewnych. Dostęp do  części z nich (posadowionych na platformie SpringerLink i Ebrary) możliwy jest tylko z komputerów w  PIG. Chętnych do skorzystania z tych zbiorów zapraszamy do czytelń we wszystkich oddziałach PIG.

W sprawie uwag i sugestii prosimy o kontakt z Małgorzatą Grabowską.

 

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A-Z |

  

Pokazuje 1 do 21 z 21 rekordów

 

Tytuł Odsłon Dodano do listy
Zur Vergletscherungsgeschichte des Rolwaling Himal und des Kangchenjunga Himal (Nepal, Himalaya Südabdachung)
König O.,2002
940 2013-03-22
Züchtung großer Galliumphosphat-Einkristalle aus phosphorsäurereicher Lösung unter hydrothermalen Bedingungen

Grassl Martin, 2003

365 2017-05-24
Zrównoważony rozwój - wyzwania globalne. Podręcznik dla uczestników studiów doktoranckich

Trzepacz P., 2012

889 2013-10-11
Źródła Polski. Wybrane problemy krenologiczne

2007

1239 2010-11-29
Zmiany klimatyczne w przeszłości geologicznej. III Konferencja Naukowa Paleoklimat. Referaty i postery.

2020

29 2020-12-15
Zmiany klimatyczne w przeszłości geologicznej. II Konferencja Naukowa Paleoklimat. Referaty i postery.

2015

27 2020-12-15
Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Zasady organizacji, system pomiarowy, wybrane metody badań

Kostrzewski A., Kruszyk R., Kolander R., 2006

914 2013-03-27
Ziele, Strategien, Konzepte des Bundes und ausgewählter Länder
2003
970 2013-06-12
Zero-Carbon Energy Kyoto 2011 Special Edition of Jointed Symposium of Kyoto University Global COE “Energy Science in the Age of Global Warming” and Ajou University BK21
Takeshi Yao, 2012
506 2015-04-02
Zeitliche und genetische Einordnung von tertiären Sedimentvorkommen im Mittelharz und im Harzvorland: Ein Beitrag zur Reliefentwicklung und zur Karstmorphogenese im Harz
König W, 2008
947 2011-11-25
Zasoby i ochrona wód. Obieg wody i materii w zlewniach rzecznych

Bogdanowicz R., Fac-Beneda J., 2009

1492 2013-05-09
Zasady sporządzania dokumentacji określających warunki hydrogeologiczne w związku z projektowaniem dróg krajowych i autostrad

Rodzoch A., 2006

2671 2010-12-10
Zasady sporządzania dokumentacji geologiczno-inżynierskich

1999

1830 2010-12-10
Zasady organizacji i system pomiarowy Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego

Kostrzewski A., Mazurek M., Stach A., 1995

673 2014-05-07
Zasady oceny przydatności gruntów spoistych Polski do budowy mineralnych barier izolacyjnych

Wysokiński L. (red.), 2007

2544 2010-03-26
Zasady dokumentowania warunków geologiczno-inżynierskich dla potrzeb rekultywacji terenów zdegradowanych

2012

1344 2013-03-21
Zasady dokumentowania warunków geologiczno-inzynierskich dla celów likwidacji kopalń

2009

1546 2010-12-10
Zasady dokumentowania geologiczno-inżynierskiego

2018

100 2019-01-22
Zasady dokumentowania geologiczno-inżynierskich warunków posadowienia obiektów budownictwa morskiego i zabezpieczeń brzegu morskiego

2009

1357 2010-12-10
Zanim Góra św. Anny wynurzyła się z morza. Skamieniałości, jaskinie i drogie kamienie wokół sanktuarium św. Anny. Ścieżka dydaktyczna w rezerwacie geologicznym

Niedźwiedzki R., Zarankiewicz M., 2007

1259 2013-09-03
Zadania Państwowej Służby Hydrogeologicznej w 2009. Synteza

2010

1107 2011-04-13