KSIĄŻKI ON-LINE


Baza książek geologicznych i z nauk pokrewnych. Dostęp do  części z nich (posadowionych na platformie SpringerLink i Ebrary) możliwy jest tylko z komputerów w  PIG. Chętnych do skorzystania z tych zbiorów zapraszamy do czytelń we wszystkich oddziałach PIG.

W sprawie uwag i sugestii prosimy o kontakt z Małgorzatą Grabowską.

 

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A-Z |

  

Pokazuje 31 do 60 z 4120 rekordów

 

Tytuł Odsłon Dodano do listy
Słownik hydrogeologiczny

2002

1109 2010-03-11
Katalog obiektów geoturystycznych w Polsce (obejmuje wybrane geologiczne stanowiska dokumentacyjne)
2006
927 2010-03-11
Rozpoznanie i wizualizacja budowy geologicznej Zatoki Gdańskiej dla potrzeb gospodarowania zasobami naturalnymi

2008

994 2010-03-11
Hydrogeologia regionalna Polski. T.2 Wody mineralne, lecznicze i termalne oraz kopalniane

2007

2055 2010-03-11
The Andes. Active Subduction Orogeny

2006

1094 2010-03-17
The Antarctic Subglacial Lake Vostok. Glaciology, Biology and Planetology

2006

1119 2010-03-17
Antarctica: Contributions to Global Earth Sciences

2006

1167 2010-03-17
Application of Phytotechnologies for Cleanup of Industrial, Agricultural, and Wastewater Contamination

2010

1130 2010-03-17
Applied Hydrogeophysics

2006

1130 2010-03-17
Applied Hydrometeorology

Rakhecha P.R., Singh V.P., 2009

1119 2010-03-17
Applied Remote Sensing for Urban Planning, Governance and Sustainability

2007

1143 2010-03-17
Applied Stratigraphy

2005

1145 2010-03-17
Arabian Deserts: Nature, Origin, and Evolution

Edgell H., 2006

1221 2010-03-17
The Aral Sea Encyclopedia

Zonn I.S., Glantz M.H., Kostianoy A.G., Kosarev A.N., 2009

1056 2010-03-17
The Archaeometallurgy of Copper. Evidence from Faynan, Jordan

2007

1093 2010-03-17
Archaeomineralogy

Rapp G., 2009

1097 2010-03-17
Arctic Alpine Ecosystems and People in a Changing Environment

2007

1145 2010-03-17
Arctic-Subarctic Ocean Fluxes: Defining the Role of the Northern Seas in Climate

2008

1133 2010-03-17
Artificial Intelligence Methods in the Environmental Sciences

2009

1168 2010-03-17
The Sudetes: Geologist guide
Cwojdziński S., Kozdrój W., 2007
669 2010-03-17
The Arctic Basin: Results from the Russian Drifting Stations

Frolov I., Gudkovich Z., Radionov V., Shirochkov A., Timokhov L., 2005

1063 2010-03-17
Hydrogeologia regionalna Polski: T.1 Wody słodkie

Paczyński B., Sadurski A. (red.), 2007

2275 2010-03-26
Metodyka określania zasobów eksploatacyjnych ujęć zwykłych wód podziemnych - poradnik metodyczny

2004

1932 2010-03-26
Metodyka próbnych pompowań w dokumentowaniu zasobów wód podziemnych

Dąbrowski S., Przybyłek J., 2005

2447 2010-03-26
Zasady oceny przydatności gruntów spoistych Polski do budowy mineralnych barier izolacyjnych

Wysokiński L. (red.), 2007

2486 2010-03-26
Instrukcja opracowania mapy terenów zdegradowanych i podwyższonego zagrożenia naturalnego w skali 1:10 000

2007

1587 2010-03-26
Atlas zasobów geotermalnych formacji paleozoicznej na Niżu Polskim

Górecki W. (red.), 2006

2236 2010-03-26
Atlas zasobów geotermalnych formacji mezozoicznej na Niżu Polskim

Górecki W. (red.), 2006

3138 2010-03-26
Baza danych geologiczno-inżynierskich wraz z opracowaniem atlasu geologiczno-inzynierskiego aglomeracji wrocławskiej

2009

2340 2010-03-26
Opracowanie i testy zintegrowanej metodyki prac sejsmo-magnetotellurycznych w aspekcie rozpoznania przestrzennego wgłębnej budowy geologicznej dla wskazania optymalnej lokalizacji otworów geotermalnych

2009

970 2010-03-26