Spis treści

Dostępność architektoniczna

Informacje ogólne

Informacja publiczna o dostosowaniu funkcjonowania Urzędu do potrzeb osób niepełnosprawnych dostępna jest na stronie internetowej pod adresem: www.pgi.gov.pl/kontakt.html

Budynek A im. Jana Wyżykowskiego przy ul. Rakowieckiej 4 w Warszawie

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Wejście główne do budynku im. Jana Wyżykowskiego znajduje się od ul. Wiśniowej. Przy wejściu głównym jest pochylnia, która jednak nie jest przeznaczona do samodzielnego poruszania się wózkiem inwalidzkim. Na poziomie parteru znajduje się winda osobowa z lat 90. Budynek jest chroniony przez całą dobę. Każdy gość odwiedzający PIG-PIB przechodzi przez hol główny, w którym znajduje się recepcja z posterunkiem ochrony. Po zarejestrowaniu się w recepcji, każdy gość odbiera tzw. kartę gościa (przepustkę) uprawniającą do wejścia na teren obiektu. Recepcja nie jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Osoba odwiedzająca PIG-PIB jest witana przez osobę, z którą była umówiona i w jej asyście udaje się we wskazane miejsce spotkania. Gość jest również odprowadzany, po zakończeniu spotkania, do wyjścia głównego z budynku.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Korytarze i windy są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Przyciski w windach nie są opisane alfabetem Braille’a. Winda nie jest wyposażona w system zapowiadania przystanków i nie posiada systemu głośnomówiącego informującego o położeniu windy i jej zatrzymaniu na konkretnej kondygnacji. Brak jest oznaczenia kontrastowymi pasami tafli szklanych drzwi i innych elementów szkła wielkopowierzchniowego. Większość drzwi i przejść posiada minimalną szerokość 90 cm (lub są dwuskrzydłowe). Natomiast powierzchnia manewrowa nie jest wszędzie zapewniona, co uniemożliwia wygodne otwarcie drzwi i skorzystanie z przejścia. Większość wejść do pomieszczeń biurowych nie posiada progów. Wejścia posiadające progi nie zostały oznaczone w sposób kontrastowy, jak i również przy zastosowaniu piktogramów przy drzwiach.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Brak jest pochylni i platform przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Brak jest urządzeń dla osób niedosłyszących. Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Na terenie parkingu głównego od ul. Wiśniowej są wydzielone miejsca dla osób niepełnosprawnych. Miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami na terenie parkingu głównego posiada wymiary 3,6 m x 5 m.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku można wejść z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Nie można skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika podczas załatwiania spraw w Instytucie.

Budynek B im. Ignacego Domeyko przy ul. Rakowieckiej 4 w Warszawie

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie cztery wejścia do budynku im. Ignacego Domeyko posiadają stopnie kamienne, uniemożliwiające wjazd wózka inwalidzkiego. Budynek w większości obszarów jest wyposażony w kontrole dostępu. Budynek nie jest przeznaczony dla osób zwiedzających.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

 Brak jest dźwigów osobowych, co uniemożliwia poruszanie się osobom niepełnosprawnym. Korytarze nie są przystosowane do poruszania się dla osób niepełnosprawnych. Brak jest zastosowania oznaczeń tafli szklanych drzwi i innych elementów szkła wielkopowierzchniowego. Większość drzwi i przejść posiada minimalną szerokość 90 cm (lub są dwuskrzydłowe). Natomiast powierzchnia manewrowa nie jest wszędzie zapewniona, co uniemożliwia wygodne otwarcie drzwi i skorzystanie z przejścia. Większość wejść do pomieszczeń biurowych posiada progi. Wejścia posiadające progi nie zostały oznaczone w sposób kontrastowy, jak i również przy zastosowaniu piktogramów przy drzwiach.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Brak jest pochylni i platform przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Brak jest urządzeń dla osób niedosłyszących. Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Na terenie parkingu głównego od ul. Wiśniowej są wydzielone miejsca dla osób niepełnosprawnych. Miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami na terenie parkingu głównego posiada wymiary 3,6 m x 5 m.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku można wejść z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Nie można skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika podczas załatwiania spraw w Instytucie.

Budynek C im. Józefa Morozewicza przy ul. Rakowieckiej 4 w Warszawie

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Wejście główne do budynku im. Józefa Morozewicza (w którym mieści się m.in. Muzeum Geologiczne)  znajduje się od ul. Wiśniowej. Do budynku można wejść od strony północnej (od ul. Batorego) i południowej (od strony dziedzińca). Wejście od strony północnej jest przeznaczone dla osób zwiedzających i nie jest objęte kontrolą dostępu. Wejścia głównego do budynku pilnuje ochrona. Od strony północnej oba wejścia przeznaczone są dla pracowników Instytutu i są objęte kontrolą dostępu. Ze względu na schody, żadne z wejść nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Korytarze i windy są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Przyciski w windach nie są opisane alfabetem Braille’a. Winda nie jest wyposażona w system zapowiadania przystanków i nie posiada systemu głośnomówiącego informującego o położeniu windy i jej zatrzymaniu na konkretnej kondygnacji. Brak jest zastosowania oznaczeń tafli szklanych drzwi i innych elementów szkła wielkopowierzchniowego. Większość drzwi i przejść posiada minimalną szerokość 90 cm (lub są dwuskrzydłowe). Natomiast powierzchnia manewrowa nie jest wszędzie zapewniona, co uniemożliwia wygodne otwarcie drzwi i skorzystanie z przejścia. Większość wejść do pomieszczeń biurowych posiada progi. Wejścia posiadające progi nie zostały oznaczone w sposób kontrastowy, jak i również przy zastosowaniu piktogramów przy drzwiach.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Brak jest pochylni i platform przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Brak jest urządzeń dla osób niedosłyszących. Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Na terenie parkingu głównego od ul. Wiśniowej są wydzielone miejsca dla osób niepełnosprawnych. Miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami na terenie parkingu głównego posiada wymiary 3,6 m x 5 m.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku można wejść z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Nie można skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika podczas załatwiania spraw w Instytucie.

Budynek przy ul. Jagiellońskiej 76 w Warszawie

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Wejście główne do budynku biurowego przy ul. Jagiellońskiej 76 jest zlokalizowane z dwóch stron od ul. Jagiellońskiej oraz od parkingu wewnętrznego. Oba wejścia ze względu na brak stopni umożliwiają wjazd osobom niepełnosprawnym. Na poziomie parteru znajduje się winda osobowa z lat 90. Budynek jest chroniony przez całą dobę. Każdy gość odwiedzający PIG-PIB przechodzi przez hol główny w którym znajduje się recepcja z posterunkiem ochrony. Po zarejestrowaniu się w recepcji, każdy gość odwiedzający PIG-PIB jest witany przez osobę z którą był umówiony i w jej asyście udaje się we wskazane miejsce spotkania. Gość jest również odprowadzany, po zakończeniu spotkania, do wyjścia głównego z budynku. Budynek posiada kontrole dostępu tylko w wyznaczonych obszarach (pomieszczenia IT, serwerownia).

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Korytarze i winda są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Przyciski w windach nie są opisane alfabetem Braille’a. Winda nie jest wyposażona w system zapowiadania przystanków i nie posiada systemu głośnomówiącego informującego o położeniu windy i jej zatrzymaniu na konkretnej kondygnacji. Brak jest zastosowania oznaczeń kontrastowymi pasami: tafli szklanych drzwi i innych elementów szkła wielkopowierzchniowego. Większość drzwi i przejść posiadają minimalną szerokość 90 cm (lub są dwuskrzydłowe). Natomiast powierzchnia manewrowa nie jest wszędzie zapewniona co uniemożliwia wygodne otwarcie drzwi i skorzystanie z przejścia. Większość wejść do pomieszczeń biurowych nie posiada progów. Wejścia posiadające progi nie zostały oznaczone w sposób kontrastowy jak i również przy zastosowaniu piktogramów przy drzwiach.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Brak jest pochylni i platform przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Brak jest urządzeń dla osób niedosłyszących. Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Na terenie parkingu wewnętrznego brak jest wydzielonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku można wejść z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Nie można skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika podczas załatwiania spraw w Instytucie.