Spis treści

Budynki Oddziału Świętokrzyskiego przy ul. Zgody 21 w Kielcach

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Państwowy Instytut Geologiczny- Państwowy Instytut Badawczy, Oddział Świętokrzyski w Kielcach znajduje się przy ul. Zgoda 21 –posiada budynek główny laboratoryjno- biurowy z Muzeum Geologicznym, Biblioteką, Archiwum Geologicznym i jest zintegrowany z Pawilonem Ekspozycyjnym i Preparatorium Skamieniałości „Pod TETRAPODEM” tworząc cały kompleks, oraz drugi budynek wolno stojący należący do Narodowego Archiwum Geologicznego – Archiwum Próbek Geologicznych popularnie zwany (Magazynem Rdzeni).

Budynek główny jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Pomimo braku pochylni przed wejściem głównym, gdzie znajdują się schody z poręczą, istnieje możliwość dostania się osoby z niepełnosprawnością na wózku inwalidzkim od strony południowej z parkingu samochodowego z poziomu „0”. Do wejścia budynku głównego prowadzi chodnik wyłożony kostką antypoślizgową wzdłuż budynku i pawilonu ekspozycyjnego. Na poziomie parteru w holu głównym znajduje recepcja z posterunkiem ochrony. Po zarejestrowaniu się w recepcji, każdy gość odbiera tzw. Kartę gościa (przepustkę) uprawniającą do wejścia na teren obiektu, a osoba do której zmierza jest informowana telefonicznie i wzywana do zejścia, ażeby w jej asyście udać się we wskazanym kierunku do odpowiedniego pomieszczenia. Gość jest również odprowadzany, po zakończeniu spotkania, do wyjścia głównego z budynku. Lada Recepcji jest przystosowana do obsługi osób z niepełnosprawnością ruchową. Na parterze w budynku laboratoryjno –biurowym znajduje się Sala Konferencyjna, Biblioteka, Muzeum geologiczne i nowo dobudowany Pawilon ekspozycyjny do wystaw czasowych z czterema gablotami multimedialnymi. Budynek jest chroniony przez całą dobę.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

W budynku są trzy klatki schodowe z poręczami, umożliwiające dojście do każdego piętra. Korytarze szerokości 175 cm są szerokie i wygodne do poruszania się wózkiem inwalidzkim. Winda również jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, posiada dodatkowe uchwyty, a przyciski na konsoli są opisane alfabetem Braille’a. Winda nie jest wyposażona w system zapowiadania przystanków i nie posiada systemu głośnomówiącego informującego o położeniu windy i jej zatrzymaniu na konkretnej kondygnacji. Pawilon ekspozycyjny zbudowany ze szklanych tafli nie posiada oznaczenia kontrastowego. Większość drzwi i przejść posiadają minimalną szerokość 90 cm (lub są dwuskrzydłowe). Natomiast powierzchnia manewrowa nie jest wszędzie zapewniona co uniemożliwia wygodne otwarcie drzwi i skorzystanie z przejścia. Na korytarzach znajdują się ciężkie drzwi przeciwpożarowe, utrudniające komunikację i poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami. Wejścia do pomieszczeń biurowych nie posiadają progów. Wejścia posiadające progi (do Pawilonu ekspozycyjnego od strony Muzeum) wysokości 2 cm zostały oznaczone w sposób kontrastowy jak i również przy zastosowaniu piktogramów przy drzwiach.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Przed głównym wejściem do Preparatorium Skamieniałości znajduje się pochylnia z poręczami zapewniająca wejście do budynku na parterze, a tym samym umożliwiony jest dostęp do Szlifierni i Laboratorium Geochemicznego. Na wyższe piętra budynku np. do pokoi biurowych lub Sali konferencyjnej na II p. można dojechać wózkiem inwalidzkim, korzystając z windy, która znajduje się w środkowej części budynku głównego. Do pokonania różnicy poziomów w muzeum w części południowej również wybudowano pochylnię z antypoślizgowego groszkowanego granitu. Brak urządzeń dla osób niedosłyszących. Obok Recepcji w holu głównym znajduje się WC z umywalką i zamontowanymi specjalistycznymi uchwytami przeznaczonymi dla osób niepełnosprawnych. Szerokie drzwi stanowią wygodne dojście i wjazd wózkiem inwalidzkim.

Budynek Archiwum Próbek Geologicznych (Magazyn Rdzeni) – nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami, jak również trzy pomieszczenia techniczne w budynku laboratoryjno- biurowym znajdujące się na najniższym poziomie -1 tj.: Archiwum biblioteczne, Archiwum Zakładowe, Główna rozdzielnia elektryczna i Kotłownia gazowa nie posiadają żadnej infrastruktury oprócz schodów umożliwiającej poruszanie się osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Na terenie posesji za Budynkiem Preparatorium Skamieniałości od strony wschodniej znajduje się parking samochodowy z wydzielonym i oznaczonym miejscem o wymiarach 3,6m x 5m. dla osób niepełnosprawnych, skąd jest najdogodniejsza pozycja dojścia lub dojazdu wózkiem do wejścia głównego Oddziału Świętokrzyskiego PIG-PIB. 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku PIG-PIB można wejść z psem asystującym. 

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

 Nie można skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika podczas zwiedzania Muzeum lub załatwiania spraw.