Spis treści

Budynek Oddziału Pomorskiego przy ul. Wieniawskiego 20 w Szczecinie

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Budynek Oddziału Pomorskiego nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Jedyne wejście do budynku znajduje się od ul. Wieniawskiego 20, gdzie znajdują się schody (10 stopni) i to nie posiada pochylni dla wózków inwalidzkich, a w budynek nie jest wyposażony w schodołaza.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Korytarze nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych, a w budynku dwukondygnacyjnym (+ pomieszczenia na -1) brak jest wind i pochylni. Większość drzwi i przejść posiadają minimalną szerokość 90 cm, natomiast powierzchnia manewrowa nie jest wszędzie zapewniona co uniemożliwia wygodne otwarcie drzwi i skorzystanie z przejścia. Większość wejść do pomieszczeń biurowych nie posiada progów. Wejścia posiadające progi nie zostały oznaczone w sposób kontrastowy oraz brak piktogramów przy drzwiach. Brak pochylni i platform przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Brak urządzeń dla osób niedosłyszących.
 

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Brak jest pochylni i platform przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Brak jest urządzeń dla osób niedosłyszących. Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się tylko na parterze budynku.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Na terenie Oddziału Pomorskiego PIG-PIB nie ma parkingu dla samochodów prywatnych. Na drodze publicznej w promieniu 300 m brak jest parkingu dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku PIG-PIB można wejść z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Nie można skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika podczas załatwiania spraw w Instytucie.