Spis treści

Budynek Oddziału Dolnośląskiego przy al. Jaworowej 19 we Wrocławiu 

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Budynek Oddziału Dolnośląskiego Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego we Wrocławiu nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Wejście główne do budynku Oddziału Dolnośląskiego znajduje się przy al. Jaworowej 19. Budynek nie posiada windy. Wejście główne do budynku posiada stopnie kamienne uniemożliwiające wjazd wózka inwalidzkiego. Budynek jest chroniony przez całą dobę. Każdy gość odwiedzający Oddział Dolnośląski PIG-PIB przechodzi przez hol główny w którym znajduje się recepcja z posterunkiem ochrony. Każda osoba odwiedzająca OD PIG-PIB jest rejestrowana w recepcji. Recepcja nie jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Osoba odwiedzająca PIG-PIB jest witana przez osobę z którą była umówiona i w jej asyście udaje się we wskazane miejsce spotkania. Gość jest również odprowadzany, po zakończeniu spotkania, do wyjścia głównego z budynku.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Korytarze są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie drzwi i przejścia posiadają minimalną szerokość 90 cm. Powierzchnia manewrowa jest wszędzie zapewniona i umożliwia wygodne otwarcie drzwi i skorzystanie z przejścia. Wszystkie wejścia do pomieszczeń biurowych posiadają progi. Wejścia posiadające progi nie zostały oznaczone w sposób kontrastowy jak i również przy zastosowaniu piktogramów przy drzwiach.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Brak pochylni i platform przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Brak urządzeń dla osób niedosłyszących. Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Miejsca parkingowe znajdujące się bezpośrednio przed budynkiem Oddziału Dolnośląskim PIG-PIB we Wrocławiu przy al. Jaworowej 19, nie posiadają wydzielonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku Oddziału Dolnośląskiego PIG-PIB można wejść z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Nie można skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika podczas załatwiania spraw w Oddziale Dolnośląskim PIG-PIB we Wrocławiu.