Spis treści

Budynek Oddziału Karpackiego przy ul. Skrzatów 1

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Dla osób przychodzących dostępne są 2 wejścia:

  1. od ulicy Skrzatów (główne) – wejście schodami, pierwsze drzwi otwierane samodzielnie, drugie za pomocą kodu. Wejście posiada podjazd dla wózków, jest również przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową(brak barierki do podtrzymywania). Wejścia pilnuje ochrona,
  2. z tyłu budynku – wejście schodami, drzwi otwierane samodzielnie.
     

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Korytarze nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Brak zastosowania oznaczeń tafli szklanych drzwi i innych elementów szkła wielkopowierzchniowego. Większość drzwi oraz przejść posiada minimalną szerokość 90 cm (lub są dwuskrzydłowe). Natomiast powierzchnia manewrowa nie jest wszędzie zapewniona co uniemożliwia wygodne otwarcie drzwi i skorzystanie z przejścia. Większość wejść do pomieszczeń biurowych posiada progi. Wejścia posiadające progi nie zostały oznaczone w sposób kontrastowy. 

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Brak pochylni i platform przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Brak urządzeń dla osób niedosłyszących. Brak wyznaczonych osób do pomocy osobom z niepełnosprawnościami. Pomieszczenia i toalety nie są dostępne dla osób na wózkach.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Ze względu na lokalizację siedziby Państwowego Instytutu Geologicznego (ścisłe centrum), instytut nie posiada parkingu ogólnodostępnego. Pracownicy parkują na placu znajdującym się z tyłu budynku. Na terenie parkingu głównego nie ma wydzielonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku PIG-PIB można wejść z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Nie można skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika podczas załatwiania spraw w oddziale Karpackim PIG-PIB.