Dr inż. Anna Małka zwyciężyła w konkursie o nagrodę Prezydenta Gdyni na najlepszą pracę dyplomową, poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego miasta (edycja 2019). 

W mieście Piran na Słowenii w dniach 25-27 listopada 2019 r. odbyła się 4th International Conference of Ocean Governance for Sustainability. Gospodarzem konferencji był Instytut Biologii, Stacja Biologii Morskiej w Piran (National Institute Of Biology, Marine Biology Station, Piran, Slovenia). W wydarzeniu brał udział przedstawiciel Oddziału Geologii Morza PIG-PIB, dr Grzegorz Uścinowicz.

Goście z Polski, Litwy, Rosji, Holandii oraz Bośni i Hercegowiny wizytowali Oddział Geologii Morza PIG-PIB. Powodem spotkania było szkolenie pt.  „Coastal zone management out of geological perspective”  zorganizowane w ramach COST Action CA15217 OceanGov w dniach 1 - 2 października 2019 r.

Hydrogeolodzy z Oddziału Geologii Morza Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB w Gdańsku przy współpracy z Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo - Kanalizacyjną Sp. z o.o. przystępują do realizacji projektu badawczego „Gdański system monitorowania i prognozowania zagrożeń w wodach podziemnych”. Celem prac jest budowa miejskiego systemu monitorowania, wczesnego ostrzegania i prognozowania zmian zachodzących w środowisku gruntowo - wodnym na terenie Starego Miasta w Gdańsku.