7 listopada 2018 r. miała miejsce uroczystość z okazji jubileuszu 50-lecia Oddziału Geologii Morza Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB. W pięknej siedzibie Oddziału przy ul. Kościerskiej w Gdańsku odbyła się Sesja Jubileuszowa, podczas której wygłoszono referaty okolicznościowe i wręczono odznaczenia obecnym i byłym pracownikom Oddziału.

Profesor Szymon Uścinowicz z Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB był zaproszonym wykładowcą w międzynarodowej szkole letniej "Coastal zone of the sea: research, management and prospects", zorganizowanej w Kaliningradzie przez Bałtycki Federalny Uniwersytet im. Emanuela Kanta oraz Oddział Atlantycki Instytutu Oceanologii Rosyjskiej Akademii Nauk. Wydarzenie odbywało się w dniach 27 - 31 sierpnia 2018 r.

W dniach 12 – 17 sierpnia 2018 r. w Dublinie odbyła się 10. Europejska Konferencja Paleobotaniczno – Palinologiczna (10th European Paleobotany & Palynology Conference -10th ECCP). Jest to odbywające się co 4 lata prestiżowe spotkanie paleobotaników i palinologów. Wydarzenie zostało zorganizowane przez University College Dublin na terenie O’Brien Centre of Science.

Uprzejmie informujemy, że Senat Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie nadał tytuł Honorowego Profesora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Panu Profesorowi Józefowi Edwardowi Mojskiemu – wieloletniemu, emerytowanemu pracownikowi Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB – za szczególny wkład w poznanie budowy geologicznej regionu oraz w rozwój Lubelskiego Ośrodka Geograficznego.