ECORD

Europejskie Konsorcjum ds. Badawczych Wierceń Oceanicznych ECORD (European Consortium for Ocean Research Drilling) jest zespołem zarządzającym badawczymi wierceniami oceanicznymi. Zrzesza 17 członków z Europy i Kanadę. DZiała w ramach Integrated Ocean Drilling Program (IODP) (zob. Baltic Sea IODP Expedition 347 Workshop – Ekspedycja badawcza IODP 347 na Morzu Bałtyckim oraz PIG szykuje się do uczestniczenia w ekspedycjach badawczych IODP).

 

ECORD powstało w październiku 2003 roku, żeby finansować europejskie badania wierceń oceanicznych i reprezentować środowisko badaczy na arenie międzynarodowej. Jako jednostka koordynująca, ECORD umożliwia osiągnięcie maksymalnych korzyści przy jak najmniejszym nakładzie sił i finansów. Pomaga też w utrzymaniu zrównoważonego partnerstwa z USA i Japonią.


Rolą ECORD jest koordynowanie europejskiego i kanadyjskiego uczestnictwa w projektach IODP oraz rozszerzanie naukowych możliwości programu IODP poprzez wsparcie mniejszych statków wiertniczych operujących na szelfach MSP (zob. Mission-specific platforms).

 

ECORD jest podzielone na 6 jednostek i 2 grupy zadaniowe:

ECORD Council – jednostka koordynująca europejską i kanadyjską politykę względem IODP. Przedstawicielem Polski jest dyrektor PIG-PIG prof. dr hab. Jerzy Nawrocki, a jego zastępcą – dyrektor PIG-PIB ds. państwowej służby geologicznej mgr inż. Andrzej Przybycin.


ECORD Managing Agency (EMA) – jest jednostką zarządzającą udziałem członków ECORD w IODP.
ECORD Science Operator (ESO) odpowiada za organizację ekspedycji platform i mniejszych statków wiertniczych operujących na szelfach (MSP).


ECORD Facility Board jest kluczowym forum dla planowanie operacji MSP.


ECORD Science and Support Advisory Committee (ESSAC) jest odpowiedzialny za merytoryczne planowanie i koordynację europejskiego wkładu, udział w projektach IODP oraz za wyznaczanie naukowców do rejsów IODP (zob. Polski geolog weźmie udział w pracach Oceanicznego Programu Wierceń Badawczych – IODP) i przedstawicieli na spotkania naukowe. Przedstawicielem Polski w ESSAC jest dr hab. Szymon Uścinowicz, prof. PIG-PIB, a jego zastępcą dr Piotr Przezdziecki – pracownicy Oddziału Geologii Morza PIG-PIB.


ECORD Industry Liaison Panel (ECORD ILP) jest łącznikiem między środowiskiem akademickim a przemysłem. Panel składa się głównie z przedstawicieli zainteresowanych branż.
Outreach and Education Task Force koordynuje komunikację pomiędzy ECORD a mediami i społeczeństwem.


Vision Task Force koordynuje zmiany (nowi członkowie, możliwości finansowania itp.) oraz rozwój nauki i technologii w ECORD.