INTIMATE

 

INTIMATE - INTegrating of Ice core, MArine, and TErrestrial records jest siecią otwartą dla wszystkich naukowców zajmujących się rekonstrukcją paleoklimatu w czasie od 60 000 do 8 000 lat temu.

 

Celem INTIMATE jest rekonstrukcja nagłych i ekstremalnych zmian klimatu w okresie od 60 000 do 8000 lat temu poprzez integrację informacji pochodzących z rdzeni lodowych oraz danych morskich i lądowych i łączenie ich w modelach klimatycznych, aby lepiej zrozumieć mechanizmy i skutki zmian, a tym samym zmniejszyć niepewność przewidywania przyszłych zdarzeń.

 

Projekt realizują cztery grupy robocze:

 

Working Group 1 (WG1) Datowanie i modelowanie chronologii
Zadaniem WG1 jest rozwijanie i udoskonalanie metod wyznaczania wieku w ciągu ostatnich 60 000 lat oraz integracja naukowców w celu rozwinięcia spójnego sposobu datowania, dzięki któremu otrzymane wyniki będą mogły być szczegółowo porównywane. Wiarygodne ramy czasowe są podstawą wszystkich badań paleoklimatu.

 

Working Group 2 (WG2) Quantification of past climate (Paleoklimat w ujęciu ilościowym)
Zadaniem WG2 jest zebranie i oszacowanie informacji o klimacie w przeszłości na podstawie rdzeni lodowych, pierścieni drzew, korali, stalagmitów oraz osadów morskich i jeziornych w celu sporządzenia szczegółowego obrazu niezwykle zmiennej ewolucji klimatu w regionie północnego Atlantyku.

 

Working Group 3 (WG3) Modelowanie mechanizmów przeszłych zmian
Nasza zdolność do prognozowania wielkości i zasięgu przyszłych zmian zależy od modeli numerycznych. Używając zintegrowanych danych pochodzących z rdzeni lodowych oraz zapisów lądowych i morskich, WG3 zoptymalizuje metodykę. W tym celu przeprowadzana jest symulacja modeli i porównanie otrzymanych wyników.

 

Working Group 4 (WG4) Wpływ klimatu
Zadaniem WG4 jest obserwacja wpływu klimatu na populacje zwierząt, ludzi oraz środowisko, którego stanowią część. Naukowcy tej grupy zajmują się analizą reakcji ekosystemu na zmiany klimatu w czasie i przestrzeni.