SPLASHCOS


Celem projektu COSTAction TD0902 SPLASHCOS jest upowszechnianie wiedzy o zatopionych prehistorycznych krajobrazach europejskiego szelfu kontynentalnego. SPLASHCOS osiąga swój cel poprzez organizację współpracy archeologów, geofizyków, geologów, sozologów, agencji zajmujących się ochroną dziedzictwa, organizacji komercyjnych i przemysłowych zainteresowanych badaniami, zarządzaniem i zachowaniem danych archeologicznych i paleoklimatycznych.