Stałe i mobilne stacje Instytutu Geofizyki PAN

Stałe stacje sejsmiczne Instytutu Geofizyki PAN

Stałe stacje sejsmiczne Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk (IGF PAN) funkcjonują w ramach niezależnej od PSG Polskiej Sieci Sejsmologicznej (sieci PLSN), którą zarządza Instytut Geofizyki PAN. Stacje te nie są zintegrowane z siecią PSG_Sejs_NET, aczkolwiek w niektórych, szczególnych przypadkach dane z rejestrowanej przez tę sieć aktywności sejsmicznej wykorzystywane są pomocniczo do wyznaczenia parametrów zjawisk sejsmicznych identyfikowanych w sieci PSG.

Sejsmometry sieci IGF PAN zainstalowane są w pomieszczeniach obiektów stanowiących własność lub najmowanych przez PAN. Są to sejsmometry szerokopasmowe, pozwalające na detekcję zjawisk sejsmicznych w skali globalnej.

W sieci PLSN IGF PAN ciągły monitoring sejsmiczny prowadzony jest przez 8 stacji zlokalizowanych na terytorium Polski w: Belsku (stacja BEL), Górce Klasztornej (stacja GKP), Książu (stacja KSP), Kalwarii Pacławskiej (stacja KWP), Niedzicy (stacja NIE), Ojcowie (OJC), Suwałkach (stacja SUW) i na Helu (stacja PHL). Ponadto IGF PAN prowadzi ciągły monitoring sejsmologiczny na stacji HSPB zainstalowanej w Polskiej Stacji Polarnej na Spitsbergenie w rejonie fiordu Hornsund.

W sieci PSG_Sejs_Net zarejestrowane są 23 stacje wyposażone w sejsmometry krótkookresowe, stanowiące własność IGF PAN. W stanie czynnym stale utrzymywanych jest 20 stacji. Zestaw mobilny tych stacji i sposób funkcjonowania jest analogiczny, jak w przypadku własnych stacji PSG. Zostały one włączone do sieci PSG na mocy porozumienia i umowy zawartej pomiędzy Państwowym Instytutem Geologicznym-PIB a Instytutem Geofizyki PAN. Techniczną obsługę i serwis stacji zapewniają specjaliści IGF PAN.

Dane z mobilnych stacji IGF zarejestrowanych w sieci PSG_Sejs_NET gromadzone są w bazie danych i podlegają bieżącej analizie i interpretacji.

Oprac. MK.