logo nfosigw d

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w Państwowym Instytucie Geologicznym - Państwowym Instytucie Badawczym ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejPokazuje 91 do 105 z 128 rekordów
Tytuł Nr Umowy
Wykonanie siedmiu arkuszy Szczegółowej Mapy Geologicznej Regionu Świętokrzyskiego w skali 1:25 000: Kielce A, Kielce B, Kielce C, Łagów A, Łagów B, Łagów C i Łagów D 614/2021/Wn07/FG-KG-dn/D
Zabezpieczenie stratotypowych odcinków rdzeni wiertniczych, etap III: dodatkowe badania na rdzeniach oraz prace logistyczno - techniczne w archiwach rdzeni 515/2015/Wn-07/FG-BP-DN/D
Zabezpieczenie stratotypowych odcinków rdzeni wiertniczych, etap V: dodatkowe badania na rdzeniach oraz prace logistyczno-techniczne w archiwach rdzeni (zadanie ciągłe PSG). 472/2021/Wn-07/FG-GO-DN/D
Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną dla potrzeb opracowania oceny perspektywiczności geologicznej zasobów złóż węglowodorów oraz przygotowania materiałów przetargowych dla organu koncesyjnego na podstawie art.162.1 par. 6 pgg 58/2017/Wn-07/FG-SM-DN/D
Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną dotyczące działalności informacyjnej, szkoleniowej i współpracy zagranicznej w zakresie geologii realizowane od 2017 (pgg art. 162, ust. 1) 258/2017/Wn-07/FG-GO-DN/D
Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną dotyczące działalności informacyjnej, szkoleniowej i współpracy zagranicznej w zakresie geologii realizowane od 2018 roku (pgg art. 162, ust. 1) 185/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D
Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną dotyczące działalności informacyjnej, szkoleniowej i współpracy zagranicznej w zakresie geologii realizowane od 2019 roku (pgg art. 162, ust. 1) 13/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D z dnia 11.01.2019 r.
Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną dotyczące działalności informacyjnej, szkoleniowej i współpracy zagranicznej w zakresie geologii realizowane od 2020 roku (pgg art. 162, ust. 1) 1406/2020/Wn-07/FG-GO-DN/D
Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie gromadzenia, udostępniania, przetwarzania i archiwizowania informacji geologicznej - realizowane od 2016 roku (pgg art. 162 ust. 1, pkt 3) 266/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D
Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie gromadzenia, udostępniania, przetwarzania i archiwizowania informacji geologicznej realizowane od 2017 (pgg art. 162, ust. 1, pkt. 2 i 3) 259/2017/Wn-07/FG-GO-DN/D
Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie gromadzenia, udostępniania, przetwarzania i archiwizowania informacji geologicznej realizowane od 2018 roku (pgg art. 162, ust. 1, pkt. 2, pkt. 3) 307/2018/Wn-07/FG-GO-DN/D z dnia 20.12.2018 r.
Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie gromadzenia, udostępniania, przetwarzania i archiwizowania informacji geologicznej realizowane od 2019 roku (pgg art. 162, ust. 1, pkt. 2, pkt. 3) 101/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D z dnia 03.04.2019 r.
Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie gromadzenia, udostępniania, przetwarzania i archiwizowania informacji geologicznej realizowane od 2020 roku (pgg art. 162, ust. 1, pkt. 2, pkt. 3) 1249/2020/Wn-07/FG-go-dn/D
Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie kartografii geologicznej - realizowane od 2016 roku (Pgig Art. 162 ust. 1, pkt 7). Reambulacja Mapy geologicznej Polski w skali 1:200 000, wydanie A i B - etap III. / Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie kartografii geologicznej - realizowane od 2016 roku (Pgig Art. 162 ust. 1, pkt 7) 267/2016/Wn-07/FG-kg-dn/D
Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie kartografii geologicznej realizowane od 2017 (pgg art. 162, ust. 1, pkt. 7) 296/2017/Wn-07/FG-kg-dn/D