System Osłony Przeciwosuwiskowej SOPO - etap I. Kartowanie pilotażowe osuwisk wraz z wytypowaniem obszarów ich występowania w Polsce.Pokazuje 1 do 14 z 14 rekordów

lista inwestycji:

Nr umowy Inwestycja Wartość w złotych Rok zakończenia realizacji
578/2006/Wn-07/FG-GO-TX/D Digital Inclinomteter system 50M Cable 35352.53 2008
578/2006/Wn-07/FG-GO-TX/D Serwer IBM eSerwer 275780 2008
578/2006/Wn-07/FG-GO-TX/D Oprogramowanie Oracle Internet Application Server Enterprise Edition z licencją (2 szt) 110284 2008
578/2006/Wn-07/FG-GO-TX/D Oprogramowanie SOA Suite for Oracle Middleware z licencją (2 szt) 183808 2008
578/2006/Wn-07/FG-GO-TX/D Elektroniczna sonda inklinometryczna 50m 34578.1 2008
578/2006/Wn-07/FG-GO-TX/D Oprogramowanie Oracle Identity and Access Management Suite z licencją dla 200 użytkowników 29600 2008
578/2006/Wn-07/FG-GO-TX/D Oprogramowanie Oracle Identity and Access Management Suite z licencją dla 500 użytkowników 9000 2008
578/2006/Wn-07/FG-GO-TX/D Oprogramowanie Oracle Partitioning Option z licencją (2 szt) 36548 2008
578/2006/Wn-07/FG-GO-TX/D Licencja na użytkowanie Numerycznego Modelu Terenu 4000 2008
578/2006/Wn-07/FG-GO-TX/D Oprogramowanie SOPO /System Osłony PrzeciwOsuwiskowej/ 89000 2008
578/2006/Wn-07/FG-GO-TX/D Limnimter elektroniczny 5000 2008
578/2006/Wn-07/FG-GO-TX/D Limnimetr elektroniczny 5000 2008
578/2006/Wn-07/FG-GO-TX/D Limnimetr elektroniczny 5000 2008
578/2006/Wn-07/FG-GO-TX/D Oprogramowanie SOPO wersja 1.0 390000 2008