Permanentny monitoring geodynamiczny Polski - etap IPokazuje 1 do 21 z 21 rekordów

lista inwestycji:

Nr umowy Inwestycja Wartość w złotych Rok zakończenia realizacji
499/2014/Wn-07/FG-BP-DN/D Automatyczna stacja meteorologiczna 50714,37 2016
499/2014/Wn-07/FG-BP-DN/D Mobilna stacja sejsmiczna_zestaw 1 50292,24 2016
499/2014/Wn-07/FG-BP-DN/D Mobilna stacja sejsmiczna_zestaw 10 50292,73 2016
499/2014/Wn-07/FG-BP-DN/D Mobilna stacja sejsmiczna_zestaw 3 50 292,24 2016
499/2014/Wn-07/FG-BP-DN/D Mobilna stacja sejsmiczna_zestaw 4 50292,24 2016
499/2014/Wn-07/FG-BP-DN/D Mobilna stacja sejsmiczna_zestaw 5 50292,24 2016
499/2014/Wn-07/FG-BP-DN/D Mobilna stacja sejsmiczna_zestaw 6 50292,24 2016
499/2014/Wn-07/FG-BP-DN/D Mobilna stacja sejsmiczna_zestaw 7 50292,24 2016
499/2014/Wn-07/FG-BP-DN/D Mobilna stacja sejsmiczna_zestaw 8 50292,24 2016
499/2014/Wn-07/FG-BP-DN/D Mobilna stacja sejsmiczna_zestaw_2 50292,24 2016
499/2014/Wn-07/FG-BP-DN/D Mobilny stacja sejsmiczna_zestaw 9 50292,24 2016
499/2014/Wn-07/FG-BP-DN/D Połączenie światłowodowe wraz z urządzeniami - stacja Dziwie 6150 2016
499/2014/Wn-07/FG-BP-DN/D Rejestrator sejsmiczny NDL II - STS2.5 29427,75 2016
499/2014/Wn-07/FG-BP-DN/D Serwer typ 3 Dell PowerEdge R720 14623,47 2016
499/2014/Wn-07/FG-BP-DN/D Stacja magnetyczna_Dziwie 70032,51 2016
499/2014/Wn-07/FG-BP-DN/D Stacja magnetyczna_Hołowno 70032,51 2016
499/2014/Wn-07/FG-BP-DN/D Stacja monitoringu geodynamicznego w Dziwiu 326022,93 2016
499/2014/Wn-07/FG-BP-DN/D Stacja monitoringu geodynamicznego w Hołownie działka ewid. 150 133146,55 2016
499/2014/Wn-07/FG-BP-DN/D Stacjonarna stacja sejsmiczna - Hołowno 165504,74 2016
499/2014/Wn-07/FG-BP-DN/D System alarmowy SSWiN oraz CCTV stacji monitoringu geodynamicznego w Dziwiu 6309,96 2016
499/2014/Wn-07/FG-BP-DN/D Szerokopasmowy sejsmometr STS 2.5 101691,15 2016