Kurs ICDP - głębokie wiercenia geologiczne na obszarach jezior

 

W dniach 14-19 października 2012 r. w Minneapolis (Stany Zjednoczone Ameryki) odbył się prestiżowy kurs ICDP (International Continental Scientific Drilling Program) dotyczący głębokich wierceń geologicznych na obszarach jezior. Wziął w nim udział Bartosz Kotrys, doktorant Zakładu Regionalnego Geologii Pomorza PIG-PIB w Szczecinie.


Warsztaty zostały zorganizowane i sfinansowane przez ICDP oraz LacCore (National Lacustrine Core Facility) przy Uniwersytecie Minnesota. Uczestnicy kursu, wybrani drogą konkursu, reprezentowali kraje z prawie wszystkich kontynentów (Niemcy, Polska, Macedonia, Wielka Brytania, Hiszpania, Włochy, Austria, Chiny, Japonia, Peru, Singapur, Nowa Zelandia i USA). Pracownik Instytutu był jedynym uczestnikiem pochodzącym z Polski.

 

uczestnicy szkolenia iodp

Uczestnicy szkolenia. Fot. Thomas Wiesberg


Kurs ICDP przygotowany był głównie dla doktorantów i postdoktorantów zajmujących się naukowymi wierceniami geologicznymi na obszarach jezior. Warsztaty miały na celu zapoznanie uczestników z działalnością i strategią ICDP oraz przygotowanie ich do planowania międzynarodowych projektów badawczych.


Głównymi tematami kursu były: project planning and management, pre-site studies, drilling engineering, drill core handling and storage, on-site core analysis, downhole logging, data management, post-drilling activitie, a także wizyta w laboratorium LacCore i uczestnictwo w analizach rdzeni osadów jeziornych. Podczas wizyty w LacCore pracownik Zakładu Regionalnego Geologii Pomorza zapoznał się z zasadą funkcjonowania i obsługą najnowszych narzędzi do analiz osadów z rdzeni geologicznych. Oprócz realizacji głównych założeń kurs zaowocował również międzynarodowymi kontaktami z naukowcami z Niemiec, Japonii, Peru, Macedonii i Hiszpanii.

 

iodp lab

iodp lab2

Zajęcia praktyczne - jak pociąć, oczyścić i przeprowadzić wstępną analizę rdzenia wiertniczego zawierającego osady jeziorne. Fot. Bartosz Kotrys

 

Uczestnictwo pracownika miało duże znaczenie dla Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego, gdyż zdobyta wiedza i doświadczenie w tak prestiżowych warsztatach będą przydatne w planowaniu przez Instytut projektów wierceń geologicznych na obszarach jezior.

 

Bartosz Kotrys