Przegląd Geologiczny (2017-08) tom 65

pg okl 1 2017 08pg okl 4 2017 08 

 

CO W PRASIE PISZCZY

 

473
pdf Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii (46 KB)
Mirosław Rutkowski

 

KALENDARIUM

 

475
pdf Przegląd ważniejszych wydarzeń (40 KB)
Mirosław Rutkowski

 

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

 

477
pdf Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego (53 KB)
Jerzy Zagórski

 

WYDARZENIA

 

480
pdf Muzeum Geologiczne na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego (94 KB)
Włodzimierz Mizerski

 

481
pdf XVIII Ogólnopolski i XI Polsko-Litewski Konkurs „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro” (129 KB)
Monika Krzeczyńska, Paweł Woźniak

 

Z MINIONYCH CZASÓW

 

482
pdf Za kulisami sędziwego „Jubilata”. Na zbliżające się 100-lecie Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego (118 KB)
Marian Stępniewski

 

ARTYKUŁY NAUKOWE

 

GEOCHEMIA
487
pdf Bar, miedź, cynk i ołów w glebach strefy hipergenicznej Radzimowic w Górach Kaczawskich (1.16 MB)
Maciej Swęd

 

GEOFIZYKA, OCHRONA ŚRODOWISKA
496
pdf Zastosowanie metody inwersji danych z pomiarów elektrooporowych do oceny stanu termicznego hałdy pogórniczej w Chorzowie (1.10 MB)
Andrzej Kotyrba, Sławomir Siwek

 

MINERALOGIA
505
pdf Pożytek z badań żywic kopalnych świata metodą spektroskopii w podczerwieni (IR) (1.61 MB)
Barbara Kosmowska-Ceranowicz

 

GEOLOGIA INŻYNIERSKA
511
pdf Masyw skalny jako podłoże budowli (300 KB)
Sławomir Kwiecień, Jerzy Sękowski, Krzysztof Frogowski

 

GEOLOGIA ZŁÓŻ – WĘGLOWODORY
516
pdf Stratygraficzna charakterystyka akumulacji weglowodorowych oraz historia napełniania pułapek złożowych na podstawie ewolucji termicznej skał macierzystych w obrębie południowej granicy basenu dnieprowsko-donieckiego (2.95 MB)
Ivan Karpenko

 

HYDROLOGIA
526
pdf Dynamika wahań poziomu wody na zdegradowanych torfowiskach bałtyckich (663 KB)
Filip Duda, Ewa Woźniak, Katarzyna Jereczek-Korzeniewska, Roman Cieśliński

 

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW i PROCEDURA RECENZOWANIA

 

533
pdf Wskazówki dla autorów i Procedura recenzowania (38 KB)

 

OGŁOSZENIA

 

pdf „STANY SKUPIENIA WODY”– wystawa fotografii w PAN Muzeum Ziemi w Warszawie (980 KB)

 

pdf 6. OGÓLNOPOLSKIE SMPOZJUM WSPÓŁCZESNE PROBLEMY GEOLOGII INŻYNIERSKIEJ W POLSCE (1.06 MB)

 

pdf KGHM Polska Miedź (1.39 MB)

 

POLECAMY PUBLIKACJE

 

pdf Polecane publikacje (242 KB)