Przegląd Geologiczny (2018-01) tom 66

pg okl 1 2018 01pg okl 4 2018 01

 

5
pdf Recenzenci 2017 (39 KB)
Redakcja

 

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

 

7
pdf Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego (59 KB)
Jerzy Zagórski

 

RECENZJE

 

11
pdf Kaczyński R.R. – Warunki geologiczno-inżynierskie na obszarze Polski (112 KB)
Janusz Stochlak

 

12
pdf Joăo C. Duarte & Wouter P. Schellart (red.) – Granice płyt i naturalne zagrożenia (89 KB)
Włodzimierz Mizerski

 

WSPOMNIENIA

 

14
pdf Andrzej Martini (40 KB)
Janusz Hauryłkiewicz

 

ARTYKUŁY INFORMACYJNE

 

15
pdf Historia ujęcia wody Brzezinka w Mysłowicach i współczesne zagrożenia środowiskowe związane z planowaną eksploatacją węgla kamiennego (624 KB)
Małgorzata Manowska

 

ARTYKUŁY NAUKOWE

 

PALEONTOLOGIA
24
pdf O rzekomym wystąpieniu makroskamieniałości Helcionelloida i meduz w kambrze Gór Świętokrzyskich (151 KB)
Dawid Mazurek, Aleksander Majchrzyk, Aleksandra P. Giza

 

HYDROGEOLGIA
28
pdf Chemizm wód neogeńskiego piętra wodonośnego w rejonie Wrocławia (1.44 MB)
Agata Korwin-Piotrowska

 

38
pdf Zagrożenia zbiorników wodnych wynikające z działalności człowieka na przykładzie Stawu Płaszowskiego w Krakowie (1.44 MB)
Rafał Gawałkiewicz

 

GEOFIZYKA
48
pdf Geofizyczne rozpoznanie zasięgu kry jurajskiej w Gołaszynie k. Łukowa (1.29 MB)
Maciej Mendecki, Michał Świder, Izabela Nowaczyńska, Aleksandra Mamak, Judyta Odrobińska, Patrycja Piotrowska, Julia Rewers, Anna Tymińska

 

GEOTURYSTYKA
55
pdf Potencjał geoturystyczny rzeźby lessowej projektowanego Geoparku Dolina Kamiennej (1.85 MB)
Elżbieta Gałka

 

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW i PROCEDURA RECENZOWANIA

 

65
pdf Wskazówki dla autorów i Procedura recenzowania (38 KB)

 

OGŁOSZENIA

 

pdf „Tryptyk wschodni. Chiny, Tybet, Mongolia”– wystawa fotografii Elżbiety Sęczykowskiej w PAN Muzeum Ziemi w Warszawie (85 KB)

 

pdf III Ogólnopolskie Sympozjum
Geointerdyscyplinarnych Metod Badawczych (2.17 MB)

 

pdf KONFERENCJA KONSULTACYJNA
dotycząca Polityki Surowcowej Państwa
„Pozyskiwanie surowców ze złóż kopalin i ciepło Ziemi” (2.62 MB)

 

POLECAMY PUBLIKACJE

 

pdf Polecane publikacje (243 KB)