Przegląd Geologiczny (2018-03) tom 66

pg okl 1 2018 03pg okl 4 2018 03

 

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

 

133
pdf Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego (64 KB)
Grzegorz Makuch

 

RECENZJE

 

137
pdf Thomas E. Ewing – Teksas w czasie: geologia gwiazd samotnych, krajobrazy i zasoby (89 KB)
Włodzimierz Mizerski

 

138
pdf Tarka Robert – Wędrówki szlakiem skał i minerałów Przedgórza Sudeckiego. Zjawiska Magmowe (117 KB)
Włodzimierz Mizerski

 

WSPOMNIENIA

 

140
pdf Wiesław Śliżewski 1929–2017 (58 KB)
Krzysztof Szamałek

 

141
pdf Teresa Śmigielska 1927–2017 (49 KB)
Ksenia Mochnacka

 

BLOK ARTYKUŁÓW – 4. POLSKI KONGRES GÓRNICZY
Artykuły pod redakcją Marka Niecia

 

143
pdf Bezpieczeństwo surowcowe kraju i racjonalne wykorzystanie złóż kopalin (121 KB)
Jerzy Kicki

 

144
pdf Ocena obecnego stanu pokrycia potrzeb surowcowych gospodarki krajowej (743 KB)
Ewa Lewicka, Anna Burkowicz

 

153
pdf Surowce kluczowe, strategiczne i krytyczne dla polskiej gospodarki (173 KB)
Barbara Radwanek-Bąk, Krzysztof Galos, Marek Nieć

 

160
pdf Mineralne surowce wtórne – problemy polskiego nazewnictwa i klasyfikacji w związku z realizacją gospodarki o obiegu zamkniętym (87 KB)
Elżbieta Pietrzyk-Sokulska, Barbara Radwanek-Bąk, Joanna Kulczycka

 

166
pdf Przyczyny i skutki pozostawiania w złożach niewykorzystanych zasobów kopalin (66 KB)
Marek Nieć, Ryszard Uberman, Wojciech Naworyta, Robert Uberman

 

170
pdf Koncesjonowanie poszukiwań, rozpoznawania i eksploatacji złóż kopalin a wymagania racjonalnej gospodarki (73 KB)
Marek Nieć

 

177
pdf Ocena uciążliwości geologiczno-górniczych warunków eksploatacji węgla kamiennego i ich wpływ na koszty prac górniczych (656 KB)
Eugeniusz Jacek Sobczyk, Michał Kopacz

 

185
pdf Udział Polski w pracach Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego (110 KB)
Krzysztof Szamałek

 

189
pdf Stan rozpoznania oceanicznych zasobów mineralnych (739 KB)
Krzysztof Szamałek

 

130 i 196
pdf Eksploatacja surowców w Polsce (3.53 MB)

 

OGŁOSZENIA

 

pdf Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa„Muzea – nauka, edukacja, popularyzacja” (119 KB)

 

pdf „Nasze Fascynacje 2018” – wystawa fotografiiw PAN Muzeum Ziemi w Warszawie 2–30 marca 2018 (111 KB)

 

pdf Konferencja naukowa GAUS (180 KB)

 

pdf III Ogólnopolskie Sympozjum Geointerdyscyplinarnych Metod Badawczych (163 KB)