Przegląd Geologiczny (2018-05) tom 66

pg okl 1 2018 05pg okl 4 2018 05

 

265
pdf Kilka słów na początek... (32 KB)
Zdzisław Migaszewski

 

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

 

266
pdf Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego (68 KB)
Grzegorz Makuch

 

RECENZJE

 

270
pdf J. Gągol, P. Król, J. Urban – Kartki z dziejów „Marmurów Kieleckich” (82 KB)
Jerzy B. Miecznik

 

WSPOMNIENIA

 

271
pdf Maria Lindner-Szaszkiewicz 1934–2017 (46 KB)
Stefan Rulski

 

PRAWO GEOLOGICZNE

 

272
pdf Polska Agencja Geologiczna. Realizacja zadań publicznych przez agencje wykonawcze (61 KB)
Hanna Wolska

 

ARTYKUŁY INFORMACYJNE

 

276
pdf Geopark Bakony – Balaton na Węgrzech (2.19 MB)
Piotr Migoń, Edyta Pijet-Migoń

 

284
pdf Zawartość informacyjna baz danych PIG-PIB w aspekcie badań wydajności źródeł Polski (992 KB)
Adam Bartnik, Piotr Moniewski

 

ARTYKUŁY NAUKOWE

 

GEOZAGROŻENIA
294
pdf Geologiczne uwarunkowania rozwoju osuwisk w rejonie Krynicy-Zdroju (2.03 MB)
Edyta Rycio

 

PETROLOGIA I ZŁOŻA
303
pdf Utwory pogranicza cyklotemów PZ1 i PZ2 cechsztynu w kłodawskim wysadzie solnym (środkowa Polska) (1.04 MB)
Grzegorz Czapowski, Hanna Tomassi-Morawiec

 

GEOLOGIA INŻYNIERSKA
309
pdf Przegląd wybranych rozwiązań teoretycznych jednoosiowej konsolidacji gruntów (759 KB)
Bartłomiej Szczepan Olek

 

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW i PROCEDURA RECENZOWANIA

 

321
pdf Wskazówki dla autorów i Procedura recenzowania (38 KB)

 

OGŁOSZENIA

 

pdf „Beyond Frontiers”– wystawa malarstwa
w PAN Muzeum Ziemi w Warszawie (34 KB)

 

pdf VI OGÓLNOPOLSKI KONGRES GEOTERMALNY (339 KB)

 

pdf POLITYKA SUROWCOWA PAŃSTWA
Zgłoś uwagi do polityki surowcowej państwa (1003 KB)

 

pdf KONFERENCJE KONSULTACYJNE
na temat Polityki Surowcowej Państwa (1.43 MB)