Przegląd Geologiczny (2018-06) tom 66

pg okl 1 2018 06pg okl 4 2018 06

 

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

 

331
pdf Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego (67 KB)
Grzegorz Makuch

 

Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ

 

334
pdf Opracowania kartograficzne wyróżnione w 2017 r. przez Komisję Opracowań Geologicznych (48 KB)
Eliza Dziekan-Kamińska

 

WYDARZENIA

 

336
pdf II Konferencja Geotematyczna GAUS– Chęciny, 5–8.04.2018 (134 KB)
Kamil Kobyliński

 

337
pdf Konferencja Naukowa Muzea – Nauka, Edukacja, Popularyzacja – JuraPark Solec Kujawski, 29.04.2018 (114 KB)
Patryk Banasiak

 

339
pdf Skały i piaski – wystawa fotografii Andreasa Hürlimanna – Muzeum Ziemi PAN w Warszawie, 5.06–22.07.2018 (1.45 MB)
Henryka Milczanowska

 

WSPOMNIENIA

 

340
pdf Janusz Karol Kotlarczyk (1931–2017) (98 KB)
Jacek Rajchel

 

100 LAT
PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU GEOLOGICZNEGO – DLA GOSPODARKI, NAUKI I EDUKACJI

 

344
pdf Kartograficzne badania geochemiczne w Polsce (3.40 MB)
Anna Pasieczna

 

ARTYKUŁY INFORMACYJNE

 

353
pdf Cele harmonizacji klasyfikacji zasobów złóż kopalin stałych (96 KB)
Piotr W. Saługa, Robert Uberman, Sławomir Mazurek

 

361
pdf Znaki kamieniarskie interesującym obiektem badań interdyscyplinarnych (1.39 MB)
Janusz Skoczylas, Małgorzata Szczepaniak

 

364
pdf Głos w sprawie 100-letniego Państwowego Instytutu Geologicznego (91 KB)
Marian Stępniewski

 

ARTYKUŁY NAUKOWE

 

MINERALOGIA I PETROLOGIA
368
pdf Wyniki badań mineralogicznych i petrologicznych nowych okazów meteorytu Pułtusk w 150 rocznicę spadku (2.44 MB)
pdf Materiały dodatkowe (60 KB)
Tadeusz A. Przylibski, Katarzyna Łuszczek

 

OCHRONA ŚRODOWISKA
379
pdf Ponowna likwidacja starych odwiertów eksploatacyjnych – potencjalne źródła zanieczyszczenia środowiska w nieczynnych złożach węglowodorów w Republice Czeskiej
Re-disposal of old exploitation wells – potential sources of environmental pollution in abondoned hydrocarbon deposits of the Czech Republic
(1.30 MB)

Petr Bujok, Martin Klempa, Vladimír Slivka, Jakub Ryba, Igor Němec, Věra Štastná, Michal Porzer

 

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW i PROCEDURA RECENZOWANIA

 

388
pdf Wskazówki dla autorów i Procedura recenzowania (38 KB)

 

OGŁOSZENIA

 

pdf KONFERENCJE KONSULTACYJNE
na temat Polityki Surowcowej Państwa (864 KB)

 

pdf ZAPRASZAMY DO INTERNETOWEGO SKLEPU PIG-PIB (195 KB)

 

pdf KONGRES SUROWCOWY (937 KB)

 

POLECAMY PUBLIKACJE

 

pdf Polecane publikacje (409 KB)