Przegląd Geologiczny (2018-10) tom 66

pg okl 1 2018 10pg okl 4 2018 10

WYDARZENIA

 

588
pdf Nagroda Nowe Impulsy 2018 dla Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB (2.07 MB)
Adam Kordas

 

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

 

591
pdf Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego (67 KB)
Grzegorz Makuch

 

595
pdf Chińskie mocarstwo surowcowe (56 KB)
Adam Maksymowicz

 

RECENZJE

 

598
pdf E. Seibold, W. Berger – The Sea Floor. An introduction to Marine Geology
Morze. Wprowadzenie do geologii morza (79 KB)

Włodzimierz Mizerski

 

599
pdf R. Sharma (red.) – Deep-Sea Mining. Resource Po- tential, Technical and Environmental Considerations
Górnictwo głębinowe. Potencjał zasobów, aspekty techniczne i środowiskowe (97 KB)

Krzysztof Szamałek

 

WSPOMNIENIA

 

602
pdf Stanisław Depowski 1924–2017 (48 KB)
Ryszard Wagner

 

100 LAT
PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU GEOLOGICZNEGO – DLA GOSPODARKI, NAUKI I EDUKACJI

 

604
pdf Badania hydrogeologiczne w drugim 50-leciu istnienia Państwowego Instytu Geologicznego na tle ich starszej historii (116 KB)
Andrzej Sadurski, Lesław Skrzypczyk

 

 

ARTYKUŁY INFORMACYJNE

 

615
pdf Realizacja zadań publicznych a ramy prawne instytutów badawczych (75 KB)
Hanna Wolska

 

619
pdf German Geological Institute – Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe
Służba geologiczna Niemiec – Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (73 KB)

Magdalena Jaś-Nowopolska, Hanna Wolska

 

624
pdf Audiatur et altera pars: w kwestii realizacji zadań służby geologicznej – polemika (68 KB)
Tadeusz Marek Peryt

 

628
pdf Audiatur et altera pars: w kwestii realizacji zadań służby geologicznej – odpowiedź na polemikę (42 KB)
Joanna Osiejewicz

 

ARTYKUŁY NAUKOWE

 

GEOLOGIA INŻYNIERSKA
629
pdf System monitorowania procesu hydrokompakcji na przykładzie modelu fizycznego (522 KB)
Robert Kaczmarczyk, Jakub Czurczak, Marta Kumorowska

 

GEOZAGROŻENIA
636
pdf Przydatność pomiarów georadarowych i analiz geomorfometrycznych do rozpoznania wewnętrznej struktury płytkich osuwisk – na przykładzie góry Średniak w Masywie Śnieżnika, Sudety Wschodnie (3.96 MB)
Małgorzata Makoś, Artur Sobczyk

 

OGŁOSZENIA

 

pdf ZAPRASZAMY DO INTERNETOWEGO
SKLEPU PIG-PIB (142 KB)

 

pdf ATLAS GEOLOGICZNY POLSKI (8.17 MB)

 

pdf KONGRES SUROWCOWY (2.07 MB)

 

pdf BANK DANYCH WÓD PODZIEMNYCH
ZALICZONYCH DO KOPALIN (3.75 MB)

 

POLECAMY PUBLIKACJE

 

pdf Polecane publikacje (313 KB)