Przegląd Geologiczny (2021-11) tom 69

pg okl 1 2021 11pg okl 4 2021 11

  

GEOLOGIA GOSPODARCZA

 

713
pdf Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego (62 KB)
Radomir Pachytel

 

ARTYKUŁY I KOMUNIKATY NAUKOWE

 

PALEONTOLOGIA
716
pdf Borkowice – światowej klasy stanowisko paleontologiczne z tropami i kośćmi wczesnojurajskich dinozaurów (727 KB)
Grzegorz Pieńkowski, Grzegorz Niedźwiedzki

 

GEOZAGROŻENIA
721
pdf Symulacja i predykcja erozji wybrzeża wybranych odcinków Zatoki Gdańskiej w modelu SWAN (1.56 MB)
Patryk Sapiega

 

GEOLOGIA SAMORZĄDOWA 2021
Blok artykułów pod redakcją
Joanny Krasuskiej i Stanisława Wołkowicza

 

728
pdf Geologia samorządowa 2021 (32 KB)
Joanna Krasuska, Stanisław Wołkowicz

 

729
pdf Współpraca Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego z samorządową administracją geologiczną (580 KB)
Joanna Krasuska, Kamilla Olejniczak

 

734
pdf Prawne przesłanki podejmowania robót geologicznych oraz dokumentowania ich wyników (71 KB)
Aleksander Lipiński

 

741
pdf Dokumentacje z prac geologicznych – praktyczne aspekty sprawdzania zgodności dokumentacji z przepisami prawa oraz projektem robót geologicznych (62 KB)
Mariusz Dyka

 

746
pdf Projekty robót geologicznych – weryfikacja zgodności projektów z przepisami prawa z punktu widzenia pracownika wojewódzkiej administracji geologicznej (183 KB)
Marek Kachnic

 

751
pdf Dane geośrodowiskowe – zakres i udostępnianie zgromadzonej informacji (1.64 MB)
Barbara Palacz, Olimpia Kozłowska, Anna Pasieczna, Agnieszka Konon

 

759
pdf Bazy danych hydrogeologicznych – zakres i udostępnianie zgromadzonej informacji (1.98 MB)
Anna Gryczko-Gostyńska, Piotr Herbich, Krzysztof Jóźwiak, Anna Kuczyńska,
Anna Mikołajczyk, Grzegorz Mordzonek, Magdalena Nidental, Dorota Palak-Mazur,
Aleksandra Paszkiewicz, Sylwiusz Pergół, Agnieszka Piasecka,
Monika Połujan-Kowalczyk, Elżbieta Przytuła, Magdalena Regulska,
Dorota Węglarz, Małgorzata Woźnicka

 

772
pdf Problemy i wyzwania w prowadzeniu Otworowej Bazy Danych Geologiczno-Inżynierskich (p-BDGI) (1004 KB)
Malwina Judkowiak, Izabela Samel, Edyta Majer, Marta Sokołowska, Krzysztof Majer

 

OGŁOSZENIA

 

pdf WYSTAWA KAMYK –
MINERAŁY DOLNEGO ŚLĄSKA
KAZIMIERZ KOZAKIEWICZ (610 KB)

 

pdf Z KUFRA KAPITANA – WYSTAWA CZASOWA
W PAN MUZEUM ZIEMI (36 KB)

 

POLECAMY PUBLIKACJE

 

pdf Polecane publikacje (92 KB)