Przegląd Geologiczny (2022-03) tom 70

pg okl 1 2022 03pg okl 4 2022 03

 

GEOLOGIA GOSPODARCZA

 

153
pdf Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego (55 KB)
Radomir Pachytel

 

BLOK ARTYKUŁÓW
pod redakcją Stanisława Wołkowicza

 

156
pdf Rynek surowców żelaza i stali w początkach XXI wieku (535 KB)
Andrzej Paulo, Mariusz Krzak

 

172
pdf Rynek surowców komplementarnych żelaza i stali na początku XXI wieku (259 KB)
Andrzej Paulo, Mariusz Krzak

 

180
pdf Złoża o znaczeniu ponadkrajowym, krajowym, regionalnym i lokalnym – kryteria doboru i implikacje planistyczne (1.11 MB)
Sławomir Mazurek, Krzysztof Szamałek, Michał Woroszkiewicz, Dariusz Brzeziński

 

190
pdf Wstępna ocena opłacalności wydobycia odpadów nagromadzonych w zrekultywowanych obiektach a koncepcja gospodarki o obiegu zamkniętym (975 KB)
Joanna Fajfer, Paulina Kostrz-Sikora

 

202
pdf Bariery i ograniczenia w poszukiwaniu złóż w Europie – wyniki ankiety przeprowadzonej w ramach projektu INFACT (1.22 MB)
Justyna Auguścik-Górajek

 

210
pdf Komisja Zasobów Kopalin – 70 lat działalności. Stare problemy i nowe wyzwania w gospodarce obiegu zamkniętego i wobec wymagań międzynarodowych (367 KB)
Marek Nieć

 

ARTYKUŁY I KOMUNIKATY NAUKOWE

 

GEOFIZYKA
221
pdf Określanie zmienności mineralogicznej utworów kajpru za pomocą metod petromagnetycznych (1.11 MB)
Kamil Kobyliński

 

HISTORIA GEOLOGII I WSPOMNIENIA

 

230
pdf Profesor dr hab. Leonard Maria Mastella (1938–2022) – geolog z „mokrą głową” (45 KB)
Włodzimierz Mizerski

 

231
pdf Mapa erupcji Wezuwiusza: niezwykły polonik w zbiorach Narodowego Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu (1.04 MB)
Iwona Arabas, Piotr Daszkiewicz

 

REVIEWS

 

235
pdf R. Molenda, J. Rzymełka – Agaty z okolic Lwówka Śląskiego
R. Molenda, J. Rzymełka – Agaty z Płóczek Górnych: wybór z najlepszych kolekcji (122 KB)

Jerzy Żaba

 

OGŁOSZENIA

 

pdf 3. OGÓLNOPLSKA KONFERENCJA OSUWISKOWA
O!SUWISKO (1.13 MB)

 

POLECAMY PUBLIKACJE

 

pdf Polecane publikacje (595 KB)