Przegląd Geologiczny (2022-08) tom 70

pg okl 1 2022 08pg okl 4 2022 08

 

PRAWO I ADMINISTRACJA GEOLOGICZNA

 

563
pdf Polityka Surowcowa Państwa 2050 – realizacja założeń uchwały Rady Ministrów (59 KB)
Piotr S. Dziadzio

 

GEOLOGIA GOSPODARCZA

 

566
pdf Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego (51 KB)
Radomir Pachytel

 

DZIEDZICTWO GEOLOGICZNE

 

568
pdf Ogólnopolskie Forum GEO-PRODUKT – projekt integracji działań z zakresu udostępnienia i promocji dziedzictwa geologicznego Polski (174 KB)
Krzysztof Miśkiewicz, Michał Poros

 

ARTYKUŁY I KOMUNIKATY NAUKOWE

 

PALEONTOLOGIA
571
pdf Początki królestwa zwierząt – preludium eksplozji kambryjskiej (2.06 MB)
Aleksander Majchrzyk, Anna Żylińska

 

GEOLOGIA INŻYNIERSKA
581
pdf Zagrożenia związane z głębokim posadawianiem budowli w obrębie iłów mioceńskich występujących w podłożu Krakowa (978 KB)
Jakub Czurczak, Robert Kaczmarczyk, Marta Czurczak

 

ARTYKUŁY INFORMACYJNE

 

591
pdf Muzeum Ziemi UAM – od kolekcjonerstwa do nowoczesnej dydaktyki (340 KB)
Edward Chwieduk

 

598
pdf O nowej grupie kolekcjonerskiej agatów z Płóczek Górnych (Dolny Śląsk) (3.12 MB)
Jan Rzymełka

 

WYDARZENIA

 

602
pdf XXII Seminarium Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń – Legnica, 24–27.05.2022 r. (251 KB)
Edyta Sermet, Grażyna Ślusarczyk

 

605
pdf IV Warsztaty Geologii Inżynierskiej w Krakowie – panel dyskusyjny (78 KB)
Marek Tarnawski

 

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW

 

607
pdf Wskazówki dla Autorów i procedura recenzowania (42 KB)

 

OGŁOSZENIA

 

pdf 3.OGÓLNOPOLSKA
KONFERENCJA OSUWISKOWA
O!SUWISKO (1.66 MB)

 

pdf MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA
NAUKOWO-TECHNICZNA
GEOPETROL 2022 (1000 KB)

 

POLECAMY PUBLIKACJE

 

pdf Polecane publikacje (90 KB)