Przegląd Geologiczny (2023-03) tom 71

pg okl 1 2023 03

 

GEOLOGIA GOSPODARCZA

 

111
pdf Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego (50 KB)
Radomir Pachytel

 

DZIEDZICTWO GEOLOGICZNE

 

113
pdf Potencjał geoturystyczny wybranych obiektów Ojcowskiego Parku Narodowego i jego otuliny (4.61 MB)
Maciej Dzięgiel

 

ARTYKUŁY I KOMUNIKATY NAUKOWE

 

PRAWO I ADMINISTRACJA GEOLOGICZNA
132
pdf Przesłanki wydobywania kopalin na podstawie art. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (77 KB)
Jacek Murzydło

 

ARTYKUŁY INFORMACYJNE

 

138
pdf Kartografia 4D w strefie brzegowej południowego Bałtyku – zadanie państwowej służby geologicznej (907 KB)
Grzegorz Uścinowicz

 

145
pdf O Stowarzyszeniu Emerytowanych Pracowników Państwowego Instytutu Geologicznego
(348 KB)

Wojciech Salski

 

HISTORIA GEOLOGII I WSPOMNIENIA

 

150
pdf Olech Juskowiak – petrograf, czołowy badacz podłoża krystalicznego NE Polski (440 KB)
Jerzy B. Miecznik

 

WYDARZENIA

 

158
pdf Heflikit – uhonorowanie badań naukowych Profesora Wiesława Heflika (92 KB)
Magdalena Dumańska-Słowik

 

159
pdf XXXIV Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Geologicznej pt. Woda – skarb naszych czasów. Krążenie wody w przyrodzie (131 KB)
Małgorzata Wrzesińska

 

RECENZJE

 

161
pdf T. Ratajczak, T. Słomka, M. Wagner, E. Hycnar, J. Mucha, M. Wasilewska-Błaszczyk – Kopać albo nie kopać? Węgiel brunatny ze złoża Bełchatów (Pole Szczerców). Charakter litologiczno-petrograficzny i geochemiczny oraz jakość technologiczna. (108 KB)
Tadeusz Ratajczak

 

POLECAMY PUBLIKACJE

 

pdf Stowarzyszenue Emerytowanych Pracowników PIG poleca (137 KB)

 

pdf SPIS TREŚCI PRZEGLĄDU GEOLOGICZNEG
Marzec 2023 (52 KB)