Przegląd Geologiczny (2016-07) tom 64

pg okl 1 2016 07pg okl 4 2016 07

 

CO W PRASIE PISZCZY

 

445
pdf Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii (46 KB)
Mirosław Rutkowski

 

KALENDARIUM

 

447
pdf Przegląd ważniejszych wydarzeń (42 KB)
Mirosław Rutkowski

 

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

 

449
pdf Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego (62 KB)
Jerzy Zagórski

 

WYDARZENIA

 

453
pdf Wystawa „Siarka z piekła rodem” w Muzealnej Izbie Górnictwa Kruszcowego w Miedziance (34 KB)
Izabela Olczak-Dusseldorp, Monika Krzeczyńska, Marlena Świło

 

454
pdf Interoceanmetal otwiera podmorski sezam. Wywiad z dyrektorem generalnym konsorcjum Tomaszem Abramowskim (494 KB)
Andrzej Rudnicki

 

RECENZJE

 

456
pdf Józef Chowaniec, Tomasz Gągulski & Tomasz Operacz: Wody termalne. Skarb Małopolski (130 KB)
Włodzimierz Mizerski

 

ARTYKUŁY INFORMACYJNE

 

458
pdf „Minerals 4EU – Europejska sieć informacyjna zaopat- rzenia w surowce mineralne” – jeden z wiodących projektów komisji europejskiej ostatnich lat (76 KB)
Barbara Radwanek-Bąk

 

464
pdf Podziemne magazynowanie energii cieplnej – metody i zastosowania (508 KB)
Maciej Miecznik

 

ARTYKUŁY NAUKOWE

 

HYDROGEOLOGIA
472
pdf Reżim wydajności wybranych źródeł Austrii, Czech, Niemiec i Polski (330 KB)
Piotr Moniewski

 

481
pdf Możliwości wykorzystania energii geotermalnej w rejonie aglomeracji warszawskiej na tle analizy kosztów finansowych (841 KB)
Mariusz Socha, Andrzej Sadurski, Lesław Skrzypczyk

 

GEOLOGIA INŻYNIERSKA
489
pdf Porównanie wyników analiz zawartości części organicznych  w iłach mioplioceńskich z podłoża stacji Centrum Nauki Kopernik II linii metra w Warszawie (561 KB)
Łukasz Dominik Kaczmarek, Ireneusz Gawriuczenkow

 

SEDYMENTOLOGIA–PALEOEKOLOGIA
495
pdf Warunki depozycji szczątków kręgowców w osadach środowisk okołopływowych dolnego wapienia muszlowego (anizyku) w kopalni „Stare Gliny” koło Olkusza (1.45 MB)
Michał Matysik, Dawid Surmik

 

GEOZAGROŻENIA
504
pdf Fotogrametria bliskiego zasięgu i skaning laserowy jako metody monitoringu zmian geodynamicznych na przykładzie skarpy w Płocku (1.32 MB)
Maria Przyłucka, Anna Klimkowska

 

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW i PROCEDURA RECENZOWANIA

 

513
pdf Wskazówki dla autorów i Procedura recenzowania (37 KB)

 

516
pdf Siarka – podziemny skarb (1.43 MB)

 

OGŁOSZENIA

 

pdf 3. POLSKI KONGRES GEOLOGICZNY (491 KB)

 

pdf 9th GeoSymposium of Young Researchers „Silesia 2016” (33 KB)

 

POLECAMY PUBLIKACJE

 

pdf Polecane publikacje (240 KB)