Przegląd Geologiczny (2016-10) tom 64

pg okl 1i4 2016 10

 

CO W PRASIE PISZCZY

 

777
pdf Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii (45 KB)
Mirosław Rutkowski

 

KALENDARIUM

 

779
pdf Przegląd ważniejszych wydarzeń (42 KB)
Mirosław Rutkowski

 

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

 

781
pdf Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego (54 KB)
Jerzy Zagórski

 

KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE

 

784
pdf 9th Geosymposium of Young Researches “Silesia 2016” – Kroczyce, 31.08–02.09.2016 (37 KB)
Sylwia Skreczko, Kinga Mazurek, Dorota Środek, Michał Glazer

 

WYDARZENIA

 

785
pdf Finał XVII edycji konkursu „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro” (121 KB)
Monika Krzeczyńska, Włodzimierz Mizerski

 

786
pdf Beneficjenci Stypendium Naukowego PTG im. Krzysztofa Beresa na rok 2017 (33 KB)
Andrzej Paulo

 

RECENZJE

 

787
pdf Andrzej Manecki – Agaty i krzemienie. Geneza piękna – piękno genezy (102 KB)
Włodzimierz Mizerski

 

ARTYKUŁY INFORMACYJNE

 

789
pdf Chińska polityka surowcowa (46 KB)
Adam Maksymowicz

 

ARTYKUŁY NAUKOWE

 

GEOLOGIA ZŁÓŻ
791
pdf Geologia złóż węgla brunatnego w południowo-zachodniej Wielkopolsce (1.14 MB)
Paweł Urbański, Marek Widera

 

GEOLOGIA INŻYNIERSKA
799
pdf Charakterystyka osadów facji powodziowej współcześ- nie deponowanychw dolinie rzeki Dunajec i w Jeziorze Rożnowskim (południowa Polska) (629 KB)
Rafał Gwóźdź

 

GEOLOGIA ŚRODOWISKOWA
806
pdf Ocena zanieczyszczenia osadów antropogenicznych zbiorników wodnych w centralnej części Wyżyny Katowickiej (832 KB)
Anna Pasieczna, Izabela Bojakowska

 

TEKTONIKA
814
pdf Kopuła orlicko-śnieżnicka w świetle rozważań tektonicznych (1.44 MB)
Zbigniew Cymerman

 

BLOK ARTYKUŁÓW POŚWIĘCONYCH
XXI KONFERENCJI NAUKOWEJ PIG-PIB I TARGÓW KIELCE
„Kamień w złożu, krajobrazie i architekturze” – Kielce, 08.04.2016
Artykuły pod redakcją Anny Fijałkowskiej-Mader

 

831
pdf XXI Konferencja Naukowa PIG-PIB i Targów Kielce „Kamień w złożu, krajobrazie i architekturze” – Kielce, 08.04.2016 (278 KB)
Anna Fijałkowska-Mader, Jerzy Gągol, Jan Urban, Ewelina Bąk, Dorota Giełżecka-Mądry

 

833
pdf Łupki krystaliczne złóż południowo-zachodniej Polski stosowane jako kamień budowlany – ocena zróżnicowania walorów dekoracyjnych i możliwości ich zastosowania (446 KB)
Grażyna Stańczak

 

844
pdf Głazy narzutowe Drawieńskiego Parku Narodowego i ich znaczenie w rozwoju lokalnej geoturystyki (683 KB)
Maria Górska-Zabielska

 

848
pdf Marmur Błogosławionej Salomei – odmiana wapienia górnojurajskiego i jego rola w małej architekturze (1.38 MB)
Jan Bromowicz, Beata Figarska-Warchoł

 

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW i PROCEDURA RECENZOWANIA

 

861
pdf Wskazówki dla autorów i Procedura recenzowania (37 KB)

 

POLECAMY PUBLIKACJE

 

pdf Polecane publikacje (409 KB)