Przegląd Geologiczny (2017-05) tom 65

 pg okl 1 2017 05pg okl 4 2017 05

 

CO W PRASIE PISZCZY

 

265
pdf Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii (45 KB)
Mirosław Rutkowski

 

KALENDARIUM

 

267
pdf Przegląd ważniejszych wydarzeń (44 KB)
Mirosław Rutkowski

 

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

 

269
pdf Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego (57 KB)
Jerzy Zagórski

 

RECENZJE

 

272
pdf James G. Ogg, Gabi M. Ogg & Felix M. Gradstein – A Concise Geologic Time Scale 2016
Zwięzła skala czasu geologicznego (79 KB)

Włodzimierz Mizerski

 

POŻEGNANIA

 

273
pdf Janusz Skulich 1950–2016 (47 KB)
Antoni Wójcik

 

ARTYKUŁY INFORMACYJNE

 

275
pdf Portal prezentujący kościonośny kajper Górnego Śląska w świetle wyników grantu N307 11703 (839 KB)
Grzegorz Racki

 

282
pdf Wybrane aspekty podziemnego magazynowania wodoru (310 KB)
Radosław Tarkowski

 

ARTYKUŁY NAUKOWE

 

HYDROGEOLOGIA
292
pdf Warunki hydrogeologiczne i krótka charakterystyka chemiczna słodkich wód podziemnych w województwie świętokrzyskim (1.06 MB)
Wanda Ginalska-Prokop

 

BLOK ARTYKUŁÓW – 60-LECIE ODKRYCIA ZŁÓŻ RUD MIEDZI NA MONOKLINIE PRZEDSUDECKIEJI 100-LECIE URODZIN ICH ODKRYWCY – DR. JANA WYŻYKOWSKIEGO
Artykuły pod redakcją Włodzimierza Mizerskiego

 

300
pdf Jan Wyżykowski – Człowiek Polskiej Miedzi (34 KB)
Włodzimierz Mizerski

 

300
pdf Pracownia Miedzi kierowana przez Jana Wyżykowskiego była dla mnie drugą rodziną (90 KB)
Jan Strzeliński

 

304
pdf Blaski i cienie sukcesu, czyli o życiu Jana Wyżykowskiego i odkryciu „wielkiej miedzi” (391 KB)
Krystyna Wołkowicz, Marek Graniczny, Stanisław Wołkowicz, Halina Urban

 

312
pdf 60-lecie odkrycia złoża rud miedzi Lubin–Sieroszowice – nowa perspektywa (1.70 MB)
Sławomir Oszczepalski

 

321
pdf Mineralizacja kruszcowa w odkrywczym otworze Sieroszowice S-1 w świetle nowych badań (2.22 MB)
Sławomir Oszczepalski, Andrzej Chmielewski

 

340
pdf Minerały miedzi z kopalni (1.89 MB)

 

OGŁOSZENIA

 

pdf XVIII SYMPOZJUM WSPÓŁCZESNE PROBLEMY HYDROGEOLOGII (2.24 MB)

 

pdf IX MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM ProGEO (2.24 MB)

 

POLECAMY PUBLIKACJE

 

pdf Polecane publikacje (274 KB)