Strefy ochronne ujęć wód podziemnych – analiza ryzyka i projektowanie. Cz. 1. Analiza ryzyka dla ustanowienia stref ochronnych ujęć wód podziemnych (2022)

poradnik 2022 Zespół autorski: Mariusz Czop, Piotr Herbich, Rafał Janica, Mirosław Lidzbarski,
                Barbara Mulik, Grzegorz Nikiel, Jan Prażak, Andrzej Rodzoch,
                 Stanisław Staśko, Małgorzata Woźnicka, Izabela Zimoch

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
Warszawa 2022

ISBN 978-83-67567-31-2

 

Poradnik jest adresowany zarówno do właścicieli ujęć wód podziemnych, jak i do hydrogeologów sporządzających analizę ryzyka oraz projekty stref ochronnych ujęcia położonego w różnych regionach hydrogeologicznych i jednostkach administracyjnych. Powinien być także pomocny organom właściwym do przyjmowania i zatwierdzania dokumentów oraz wydającym decyzje w procesie ustanawiania stref ochronnych ujęć (wojewoda).

Dostęp do publikacji: https://www.pgi.gov.pl/psh/materialy-informacyjne-psh/informatory-psh.html