Strefy ochronne ujęć wód podziemnych... Cz.1. (2022)

poradnik 2022Strefy ochronne ujęć wód podziemnych – analiza ryzyka i projektowanie
Cz. 1. Analiza ryzyka dla ustanowienia stref ochronnych ujęć wód podziemnych 

Zespół autorski: Mariusz Czop, Piotr Herbich, Rafał Janica, Mirosław Lidzbarski, 
Barbara Mulik, Grzegorz Nikiel, Jan Prażak, Andrzej Rodzoch, 
Stanisław Staśko, Małgorzata Woźnicka, Izabela Zimoch

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
Warszawa 2022

 

ISBN 978-83-67567-31-2

Poradnik jest adresowany zarówno do właścicieli ujęć wód podziemnych, jak i do hydrogeologów sporządzających analizę ryzyka oraz projekty stref ochronnych ujęcia położonego w różnych regionach hydrogeologicznych i jednostkach administracyjnych. Powinien być także pomocny organom właściwym do przyjmowania i zatwierdzania dokumentów oraz wydającym decyzje w procesie ustanawiania stref ochronnych ujęć (wojewoda).

Dostęp do publikacji: https://www.pgi.gov.pl/psh/materialy-informacyjne-psh/informatory-psh.html