WODY PODZIEMNE MIAST POLSKI.
Miasta powyżej 50 000 mieszkańców


Wody pozdiemne miast

Redaktor naukowy:  Zbigniew NOWICKI

Państwowy Instytut Geologiczny,
Warszawa 2009
ISBN 978-83-7538-452-9

 

 

 

 

Jest to kolejny, po Wodach podziemnych miast wojewódzkich Polski, Informator państwowej służby hydrogeologicznej, w którym podsumowano wyniki badań prowadzonych przez pracowników Państwowego Instytutu Geologicznego w latach ubiegłych. Publikacja przedstawia problemy przyrodnicze i inżynierskie w zakresie gospodarowania wodami powierzchniowymi i podziemnymi na obszarach 29 miast Polski (m.in. Bielsko-Biała, Częstochowa, Legnica, Jelenia Góra, Radom, Toruń, Przemyśl). Adresowana jest głównie do pracowników administracji państwowej i samorządowej, hydrogeologów, a także osób i instytucji zajmujących się gospodarką wodną i szeroko rozumianą ochroną środowiska. Może mieć zastosowanie przy sporządzaniu planów gospodarki wodnej, zagospodarowania przestrzennego i przy zarządzaniu w sytuacjach kryzysowych, a także w staraniach o zrównoważony rozwój środowiska naturalnego.


Opracowanie zawiera liczne mapy, przekroje hydrogeologiczne i zestawienia tabelaryczne; dołączono również krótki słownik terminologiczny.

 

Pełny tekst (format pdf):

pdf Wody podziemne miast wojewódzkich Polski (6.00 MB)

(opracowanie ze względu na swoją objętość zostało podzielone na części)

folder Wody podziemne miast Polski