STANISŁAW DOKTOROWICZ-HREBNICKI.
ŻYCIE I PODRÓŻE GEOLOGICZNE W ŚWIETLE DZIENNIKÓW ŻONY

 

hrebnickaAutorka: Małgorzata Hrebnicka

 

Państwowy Instytut Geologiczny –
Państwowy Instytut Badawczy, 2011 

ISBN 978-83-7538-808-4

 

 

 

 

W kolejnym tomie serii Wokół Geologii prezentujemy pamiętniki żony profesora Stanisława Doktorowicza-Hrebnickiego – Małgorzaty Hrebnickiej, która była Jego wierną towarzyszką w trakcie prac na bezkresnych obszarach Syberii. Wspólnie z mężem znosiła trudy i niedostatki życia koczowniczego, ale też dzieliła z nim radość i satysfakcję związaną z odkryciami naukowymi. W swoich zapiskach ukazuje otaczającą ich rzeczywistość z punktu widzenia kobiety, niezwykle dzielnej, ale też niepozbawionej wrażliwości na piękno przyrody i ludzi zamieszkujących tereny Zabajkala.


Pamiętniki zostały przygotowane do druku z rękopisów autorki, które przetrwały zawieruchy dziejowe. Wstępną redakcję przeprowadził wnuk Małgorzaty Hrebnickiej – Andrzej Rejman.